เจตคติอ่านว่า เจ-ตะ-คะ-ติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักเขียนผิดเป็น เจตนคติ
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 704
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155