เหยี่ยวดำ


Phylum : Chordata


รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อสามัญ :
Black Kite

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Class :
Aves

Order :
Ciconiiformes

Family :
Accipitridae

ลักษณะทั่วไป :
เป็นนกที่มีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 61-66 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ขนตามลำตัวสีน้ำตาลเข้มอมเหลือง ปีกสีน้ำตาล ปากสีดำสั้นปลายแหลมงุ้มเล็กน้อย ที่ส่วนปลายปากจะแยกเป็น 2 แฉก ลูกนกมีขนสีน้ำตาลอ่อนและมีขีดสีเหลืองอ่อนทั่วตัว ขาไม่มีขนเล็บแหลมคม

พฤติกรรม : เป็นนกที่อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ริมแม่น้ำและชายทะเล เวลาหาเหยื่อจะบินร่อนเป็นวงกลม เมื่อได้เหยื่อก็จะจิกกินบนพื้นหรือบนต้นไม้ เมื่อกินอิ่มแล้วก็จะอยู่เฉยๆ บนกิ่งไม้

การขยายพันธุ์ :
กินหนู กระต่าย นกขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งซากสัตว์ต่างๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เหยี่ยวดำถูกจัดขึ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกนก พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

ที่มาข้อมูล : นพ.บุญส่ง เลขะกุล หนังสือ “A guide to the Birds of Thailand”
ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม พจนานุกรมนกในเมืองไทย พิมพ์ครั้งที่ 2, 2536
ผศ.สุรินทร์ มัจฉาชีพและ ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ สารานุกรม “พืชและสัตว์เล่ม 3”
สุธี ศุภรัฐวิกร “ชีวิตของนกจากบันทึกและความทรงจำ” และหนังสือ “Birds Life’’ เล่ม I, II

    เรื่อง : สิ่งมีชีวิต
    เข้าชม : 2098
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155