จ้อกแจ้กอ่านว่า จ้อก-แจ้ก หมายถึง เสียงของคนมากๆ ที่ต่างคนต่างพูด มักเขียนผิดเป็น จ๊อกแจ๊ก, จ่อกแจ่ก
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 694
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155