ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (6)
 
ระดับชั้น : ม.2

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5

การหารากที่สาม

การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ

การหารากที่สามของจำนวนจริงใดๆ อาจทำได้โดยการแยกตัวประกอบ เพื่อเขียนให้อยู่ในรูปกำลังสาม แล้วหารากที่สาม ดังนี้

การหารากที่สามโดยการเปิดตารางและหารใช้เครื่องคำนวณ

วิธีหนึ่งในการหารากที่สามของจำนวนเต็มที่สะดวกและรวดเร็วคือการเปิดตาราง ตัวอย่างตารางแสดงรากที่สามของจำนวนเต็มบวกมีดังนี้


ตามตาราง เมื่อ ไม่เป็นจำนวนเต็ม ค่าที่แสดงไว้ในช่อง จะเป็นค่าประมาณของจำนวนตรรกยะ

จากตารางข้างต้นสามารถตอบคำถามได้ดังนี้

1) หาค่าประมาณของ (2.759)

2) หาค่า n เมื่อ n3 = 10,648 (22)

3) หาค่า n เมื่อ ≈ 2.668 (19)

4) หาค่า n3 เมื่อ ≈ 2.802 (10,648)

ถึงแม้ว่าการหารากที่สามโดยการเปิดตารางจะทำได้โดยสะดวก ก็ยังไม่สามารถใช้ได้กับจำนวนจริงทุกจำนวน วิธีหารากที่สามที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าคือการใช้เครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขบางรุ่น

แบบฝึกหัด

จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
จากตารางข้างต้นจงตอบคำถามต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 10247 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved