ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เผย ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ โดยยื่น 737 ฉบับ
15 ต.ค.58 นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากการสอบถามกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการยื่นจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยไทย ปรากฏว่า มข.ยื่นจดสิทธิบัตรมากเป็นอันดับ 1 โดยยื่น 737 ฉบับ รองลงมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 713 ฉบับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 514 ฉบับ มหาวิทยาลัยมหิดล 510 ฉบับ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 373 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า มข.ให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานวิจัยของบุคลากร

นอกจากนี้ ในปี 2556 มข.ยังได้รับรางวัล IP Champions ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร โดยยื่นจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรมากที่สุดในไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยปีนี้ มข.ผลักดันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง ให้ความรู้นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึง ประชาชนต่อเนื่อง จึงรักษามาตรฐานการทำงานไว้ได้ นอกจากนี้ งานวิจัยยังใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม


ที่มาข้อมูล : มติชนออนไลน์
15 ตุลาคม พ.ศ.2558

    เรื่อง :
    เข้าชม : 107602
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155