แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกของเรา (ม.2 แผน 73)
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เพราะเหตุใดจึงจัดว่าชั้นเปลือกโลกเป็นชั้นที่สำคัญที่สุด

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. หินเมื่อสัมผัสอากาศ น้ำ ความร้อนจากดวงอาทิตย์นานๆ จะเกิดการสึกกร่อนไปเป็นสารชนิดใด

......................................................................................................................................

3. นักธรณีวิทยาจำแนกหินตามลักษณะการเกิดได้กี่ประเภท อะไรบ้าง.............................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. หินตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร....................................................................

.......................................................................................................................................

5. หินปูนจัดเป็นหินชนิดใด...........................................................................

6. ผลึก หมายถึง.......................................................................................

......................................................................................................................................

7. ในด้านเกษตรกรรม โคบอลต์ 60 มีประโยชน์ในด้านใด.............................................................

......................................................................................................................................

8. นักเรียนคิดว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในบริเวณใดของแผ่นเปลือกโลก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น.................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

หน้าถัดไป
    เรื่อง :
    เข้าชม : 8584
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155