หินควอร์ตไซต์ (Quartzite)




ชนิดของแปร
หินควอร์ตไซต์ แปรสภาพมาจากหินทรายหรือ หินกรวด
ลักษณะของเนื้อหิน
เนื้อแน่น แข็งแกร่ง เมื่อแตกมีรอยเว้าโค้งแบบก้นหอย ไม่มีริ้วขนาน
ประโยชน์
ใช้ทำรองพื้นถนนเป็นหินผสมคอนกรีต ทำหินลับมีด และวัสดุทนไฟ
แหล่งที่พบ
ชลบุรี ราชบุรี