ชนิด ลักษณะ ประโยชน์ และแหล่งที่พบ ของหินอัคนีตารางแสดงชนิดของหินอัคนี ลักษณะ ประโยชน์และแหล่งที่พบหินชนิดต่างๆ

ชนิดของหินอัคนี
ลักษณะของเนื้อหิน
ประโยชน์
แหล่งที่พบ
หินแกรนิต เกิดจากการเย็นตัวช้าๆ ของแมกมา
เป็นผลึกขนาดใหญ่ แวววาว สวยงาม มีสีอ่อน แข็ง ทนทานต่อการผุกร่อน
ใช้ในการก่อสร้าง ประดับอาคาร ปูพื้น ทำอนุสาวรีย์ แกะสลัก ทำครก
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี แพร่ เชียงใหม่
หินบะซอลต์ เกิดจากลาวา เย็นตัวเร็วบนผิวโลก
เนื้อแน่น ผลึกมีขนาดเล็ก ทนทานต่อการผุกร่อน
ใช้ทำถนน ก่อสร้าง
บริเวณภูเขา ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ลำปาง ลพบุรี
หินออบซิเดียน เิกิดจากการเย็นตัวของลาวา อย่างฉับพลัน
ไม่เป็นผลึก เนื้อเรียบเกลี้ยงคล้ายแก้ว มีสีดำ รอยแตกคมเหมือนแก้วแตก
ใช้ทำอาวุธโบราณ
ยังไม่พบในประเทศไทย
หินสครอเรีย เกิดจากการที่หินหลอมเหลว มีแก๊สปนในลาวา ดันทะลุผ่านเย็นตัวทันที จึงมีรูพรุนโดยทั่วไป
เนื้อแข็ง ไม่ทนทานต่อการสึกกร่อน สาก เปราะ เบา มีรูพรุน
ใช้ทำหินขัด
พบได้ตามชายฝั่งทะเล
หินพัมมิซ เิกิดเหมือนหินสครอเรีย
เหมือนหินสคอเรีย แต่รูพรุนของหินมีขนาดเล็กกว่า เบา ลอยน้ำได้
ใช้ทำหินขัด
พบได้ตามชายฝั่งทะเล
หินไรโอไลต์ เป็นหินอัคนีพุ หรือหินภูเขา
เนื้อละเอียดกว่าหินแกรนิต ประกอบด้วยผลึกแร่หลายชนิด
ใช้ในงานก่อสร้าง
สระบุรี เพชรบูรณ์
หินแอนดีไซด์ เป็นหินอัคนีพุ หรือหินภูเขาไฟ
เนื้อแน่น ทึบ ละเอียด เป็นผลึกเล็กๆ กระจัดกระจาย รูปผลึกมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จึงจะมองเห็น
ใช้ในงานก่อสร้างทำถนน
สระบุรี เพชรบูรณ์
    เรื่อง :
    เข้าชม : 229351
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155