ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

เพลงกล่อมเด็ก
 
ข้อใดคือสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งเป็นจุดที่สมมาตรกับจุด (2 , -5) โดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตร และขนานกับเส้นตรง

ที่เชื่อมจุด (-1 , 7) กับ (4 , -2)
จำนวนคนอ่าน 3481 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved