ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
 
เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน และมีเทนที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก เนื่องจากการทำกิจกรรมอันหลากหลายของมนุษย์ เมื่อได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ รังสีอุลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์มีพลังงานสูงทะลุผ่านชั้นแก๊สเรือนกระจก เมื่อผิวโลกร้อนขึ้นจะคายพลังงานความรร้อนในรูปของรังสีอินฟาเรด ซึ่งมีพลังงานต่ำไม่สามารถทะลุผ่านชั้นแก๊สเรือนกระจกออกไปสู่นอกโลกได้ ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น


คาดว่าอีกประมาณ 100 ปีข้างหน้าอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น 1-5 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่แก๊สที่ทำให้เกิดปรากฎกาณ์เรือนกระจก ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกได้ถึง 57% ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ ดังสมการ


ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
โรงงานอุตสาหกรรม
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ
การตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า

แนวทางในการป้องกัน

  1. ควบคุมเครื่องยนต์ในยานพาหนะให้มีสภาพดี และเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพดี ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

  2. แก้ไขปัญหาจราจรหนาแน่น

  3. ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องควบคุมปริมาณควัน ไอเสียของโรงงาน และยานพาหนะสู่บรรยากาศ

  4. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า และเผาฟางข้าวในท้องนา

  5. กำจัดขยะให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยงการเผาขยะ
จำนวนคนอ่าน 39052 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved