แบบทดสอบ มหากบิลวานร (ม.2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. ผู้แต่งเรื่อง มหากบิลวานร คือผู้ใด
 เจ้าพระยาพระคลัง (หน)  
 พระสารประเสริฐ  
 พระยาสีหราชฤทธิไกร  
 ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร  

2. เรื่อง มหากบิลวานร นี้คัดมาจากหนังสือใด
 นิทานเทียบสุภาษิต  
 นิทานโบราณคดี  
 สัมโมหนิทาน  
 ธรรมจริยา  

3. ชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใด
 พระโพธิสัตว์  
 พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้ว  
 มหากบิลวานร  
 พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ  

4. พญาวานรมีบริวารกี่ตัว
 8 หมื่นตัว  
 8 หมื่น 5 พันตัว  
 ประมาณ 8 หมื่นตัว  
 ประมาณ 8 หมื่น 5 พันตัว  

5. นิทานชาดกแต่งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด
 แสดงธรรมะให้เข้าใจง่ายโดยใช้กลวิธีการเล่านิทาน  
 แสดงคุณธรรมสำคัญของผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า  
 แสดงอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า  
 แสดงวิธีการของการเป็นหัวหน้าของสัตว์และคน  

6. พญาวานรและบริวารอาศัยอยู่ที่ใด
 ในป่ามะม่วง  
 ในป่าริมลำธาร  
 ใกล้เมืองพาราณสี  
 ในป่าหิมพานต์  

7. ในสถานที่วานรอาศัยอยู่มีต้นอะไรในบริเวณนั้น
 มะขาม  
 มะปราง  
 มะม่วง  
 มะพร้าว  

8. พญาวานรออกมากินมะม่วงกับบริวารเวลาใด
 เช้า  
 กลางวัน  
 เย็น  
 ใกล้สว่าง  

9. พญาวานรมีกำลังมากเท่าใด
 รับน้ำหนักบริวารทั้งหมดได้  
 กระโดดได้ไกลประมาณ 900 วา  
 ถอนเถาวัลย์ได้ยาว 900 วา  
 พาบริวารกระโดดข้ามน้ำได้ 900 วา  

10. ศัตรูของมหากบิลวานรคือใคร
 วสวัตดีมาร  
 องคุลิมาล  
 เทวทัต  
 พระเจ้าพรหมทัต  

11. พญาวานรล่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น
 รู้ว่าทุกข์ภัยจะเกิดขึ้นเพราะมีวานรคิดทรยศ  
 รู้ว่าจะมีคนมาเก็บมะม่วงและทำอันตรายบริวาร  
 รู้ว่าทุกข์ภัยจะเกิดเพราะพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่า  
 รู้ว่าทุกข์ภัยจะเกิดขึ้นแก่ฝูงบริวาร เพราะกิ่งมะม่วงที่ยื่นออกไปเหนือลำน้ำ  

12. พญาวานรล่วงรู้ทุกข์ภัยแล้วได้เตรียมวิธีป้องกันอย่างไร
 สั่งให้เก็บมะม่วงกิ่งที่อยู่ทางแม่น้ำกินก่อน  
 สั่งให้เตรียมต่อสู้กับทหาร  
 สั่งให้เตรียมไปหากินที่อื่น  
 ให้มาเก็บมะม่วงเฉพาะกลางคืน  

13. เหตุใดพระเจ้าพรหมทัตจึงทราบว่ามีมะม่วงในป่าหิมพานต์
 พรานป่านำไปถวาย  
 มะม่วงผลหนึ่งลอยน้ำมาติดข่ายกั้นที่สรงน้ำ  
 พนักงานพบมะม่วงแล้วนำมาถวาย  
 ถูกทั้ง 2 และ 3  

14. เรื่อง มหากบิลวานร เป็นตัวอย่างในเรื่องใด
 ความกตัญญู  
 ความเสียสละ  
 ความฉลาด  
 ถูกทั้ง 2 และ 3  

15. พญาวานรได้รับความเจ็บปวดจนสิ้นชีวิตเพราะสาเหตุใด
 ถูกอาวุธของทหาร  
 ตกจากต้นไม้เนื่องจากระโดดไกล  
 เพราะวานรเทวทัตแกล้งกระโดดลงมาบนหลัง  
 รับน้ำหนักบริวารไม่ไหว  

16. "พนักงานไปเก็บมะม่วงไป........... พระเจ้าพาราณสี"
 ถวาย  
 ทูลถวาย  
 ประทาน  
 มอบแด่  

17. มหากบิลวานรให้บริวารไต่ไปบนหลังเพราะสาเหตุใด
 เพื่อป้องกันภัยจากหทาร  
 ใช้ร่างกายเป็นสะพาน  
 เพื่อนำบริวารไปได้รวดเร็ว  
 ถูกทุกข้อ  

18. พระเจ้าพาราณสีเสด็จไปยังป่าที่มหากบิลวานรและวานรอาศัยอยู่ทำไม
 ประพาสป่า  
 ล่าสัตว์  
 หามะม่วง  
 คล้องช้าง  

19. การทำดีของตัวเอกหรือการบำเพ็ญบารมีนั้นมีจุดประสงค์ใด
 ได้ไปเกิดในสวรรค์  
 ถึงนิพพาน  
 เกิดเป็นพรหม  
 ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  

20. ชนวนเหตุที่นำความเดือดร้อนมาสู่มหากบิลวานรคือข้อใด
 เทวทัต  
 มะม่วง  
 พรานป่า  
 พระเจ้าพาราณสี  

21. ลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
 เรื่องสั้น  
 นิยาย  
 ความเรียงร้อยแก้ว  
 บทความ  

22. มหากบิลวานรตอบแทนการปฏิบัติดีของพระเจ้าพาราณสีอย่างไร
 ถวายมะม่วง  
 มอบบริวารให้ทั้งหมด  
 ถวายแก้ววิเศษ  
 ถวายสั่งสอนธรรมะ  

23. ข้อใดที่พระเจ้าพาราณสีมิได้สั่งให้ปฏิบัติแก่มหากบิลวานร
 เข้าเฝือก  
 ห่มผ้า  
 ดื่มน้ำหวาน  
 ทาน้ำมัน  

24. คำว่า "ชุมพร" ในที่นี้หมายถึงอะไร
 แกะ  
 เครื่องปูลาด ทำด้วยหนังชุมพา  
 แพะ  
 สัตว์ที่มี 4 เท้า คล้ายแกะ  

25. ผู้เป็นหัวหน้าควรมีคุณธรรมข้อใด
 ความฉลาด  
 ความสามารถ  
 ความเสียสละ  
 ถูกทุกข้อ  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 14321
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155