แบบทดสอบ ประโยค (ม.2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. ประโยคความเดียวคืออะไร
 ประโยคที่เป็นข้อความสั้นๆ  
 ประโยคที่เป็นข้อความเดียวๆ  
 ประโยคที่มีประธานคนเดียวเท่านั้น  
 ประโยคที่มีเนื้อความสมบูรณ์เพียงใจความเดียว  

2. ข้อใด คือ ความหมายของประโยคความรวม
 ประโยคที่มีความสมบูรณ์มากกว่าหนึ่งใจความโดยมีสันธานเชื่อม  
 ประโยคยาวที่มีใจความสมบูรณ์เพียงความเดียว  
 ประโยคที่มีส่วนขยายทั้งประธาน กริยาและกรรม  
 ประโยคที่ประกอบด้วยประธานภาคแสดงและส่วนขยาย  

3. "แม้เขาจะไม่มีเงินเขาก็ไปเที่ยวอยู่เสมอ" จากประโยคข้อใดทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมของประโยค
 แม้..จะ  
 แม้....ก็  
 จะ....ก็  
 จะ....อยู่  

4. ข้อใดคือความหมายของประโยคความซ้อน
 ประโยคที่มีความบริบูรณ์หลายความ  
 ประโยคที่มีความเชื่อมระหว่างประโยคย่อย  
 ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคย่อย  
 ประโยคที่ประกอบด้วยประธานภาคแสดงและส่วนขยาย  

5. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 ฝนตกหนักถนนจึงลื่นมาก  
 น้องของฉันอ่านหนังสือทุกวัน  
 ตำรวจจับผู้ร้ายแถวพระโขนง  
 เขาอยู่ในบ้านซึ่งเขาสร้างเอง  

6. "บ้านที่ทาสีแดงเป็นของฉัน" ข้อใดเป็นประโยคย่อย
 ของฉัน  
 ทาสีแดง  
 เป็นของฉัน  
 บ้านทาสีแดง  

7. "ข่าวโจรปล้นเครื่องบินเป็นความจริง" ข้อใดเป็นประโยคหลัก
 ข่าวโจรปล้น  
 โจรปล้นเครื่องบิน  
 ข่าวเป็นความจริง  
 เครื่องบินเป็นความจริง  

8. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
 โน้ตตื่นเช้าแต่หนุ่ยตื่นสาย  
 น้ำไหลบ่าอย่างรวดเร็วมาก  
 คุณจะจ่ายเงินสดหรือจ่ายเช็ค  
 ลูกสาวช่วยพยาบาลพ่อจึงหายป่วยเร็ว  

9. คำชนิดใดมีหน้าที่เชื่อมประโยคความเดียว 2 ประโยคให้รวมกัน
 บุพบท  
 สันธาน  
 สรรพนาม  
 ประพันธสรรพนาม  

10. "เชียงใหม่จังหวัดทางภาคเหนือของไทยมีอากาศดีมาก" เป็นประโยคชนิดใด
 ประโยคย่อย  
 ประโยคความซ้อน  
 ประโยคความเดียว  
 ประโยคความรวม  

11. ข้อใดมีคำสันธานเชื่อมประโยค
 โจรสลัดแล่นเรือมาพบสินสมุทร  
 ปลาตะเพียนกินไข่และลูกตัวเอง  
 จันภรรยาพระถลางกับนางมุกคิดป้องกันรักษาเมือง  
 พลายประกายมาศสลัดควาญช้างแล้วหนีมาที่ป่ากะเลียว  

12. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่เมื่อใช้สันธานเชื่อมแล้วมีเนื้อความขัดแย้งกัน
 แดงจะกินขนมหรือไม่กิน  
 เธอจะเป็นทหารบกหรือทหารเรือ  
 สลินลาไม่ฉลาดแต่ตั้งใจเรียน  
 การจราจรติดขัดฉันจึงมาโรงเรียนสาย  

13. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน
 คุณสมศักดิ์มาหาฉันเมื่อฝนตก  
 นายแกว่นลุกขึ้นยืนและกำมือแน่น  
 คนที่กำลังเดินมาเป็นญาติของฉัน  
 ชาวอังกฤษกับอาร์เจนติน่าเป็นความจริง  

14. "การยกเท้าพาดบนโต๊ะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง" ข้อความที่ขีดเส้นใต้ทำหน้าที่อย่างไร
 ส่วนขยายประโยค  
 กริยาของประโยค  
 กรรมของประโยค  
 ประธานของประโยค  

15. ประโยคในข้อใด ไม่มีประพันธสรรพนามเลย
 ฉันไม่ชอบบ้านที่มีบริเวณแคบ  
 ที่เธอพูดมาทั้งหมดเป็นความลับยิ่ง  
 นักเรียนที่นั่งแถวหน้าตั้งใจเรียนดี  
 นายแกว่นดูภาพยนต์ซึ่งเขาแสดงทุกเรื่อง  

16. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
 อัครเทวีเป็นคนที่รักคนง่าย  
 เธอตกลงใจจะไปโคราชหรืออุดร  
 พอรถเมล์จอด เด็กๆ ก็รีบลงจากรถทันที  
 แม้เขาจะไม่ร่ำรวยเขาก็ทำบุญอย่างเสมอ  

17. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 เขาหวังผลกำไรจากการค้าขาย  
 ประขันหวุ่นญีลอบไปอยู่ข้างป่าข้างซ้าย  
 หากคุณไม่ได้ข่าวจากเขาคุณก็ควรไปตามให้ถึงบ้าน  
 อาจารย์สอนว่าเกิดเป็นคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

18. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 คุณควรไปตามเขาให้ถึงบ้าน  
 คนไม่ทำการบ้านเป็นคนหลังยาว  
 เขามองเห็นปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำ  
 เขาต้องหัดพิมพ์ดีด มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่จ้างเขา  

19. ประโยคใดเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือก
 คุณจะไปตามเขาให้ถึงบ้าน  
 คุณจะไปวันนี้หรือจะไปพรุ่งนี้  
 คุณหรือเพื่อนคุณที่เป็นผู้ทำร้ายเขา  
 คุณเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนหรือไม่ก็ดื่มน้ำสักแก้ว  

20. นักเรียนสอบได้คะแนนดีสร้างความภูมิใจให้ครู เป็นประโยคอะไร
 ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน  
 ประโยคความซ้อนที่ประกอบด้วยประโยค  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่เหมือนคำวิเศษณ์  
 ประโยคความซ้อนที่มีประพันธสรรพนามเป็นคำเชื่อม  

21. "เขาทำท่าราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของเรา" ประโยคนี้เป็นประโยคอะไร
 ประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นคำนาม  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ โดยมี "ราวกับ" เป็นความเชื่อม  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำ  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่คำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์  

22. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีความขัดแย้งกัน
 น้ำขึ้นให้รีบตัก  
 ไม่ใครก็ใครต้องตายกันบ้าง  
 ฉันเห็นเธอหลับอยู่เลยไม่กล้าปลุก  
 ภาพยนตร์เรื่องนี้คนแน่นมาก แต่คนสร้างขาดทุน  

23. "ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบฟังนิทานของลุงท้วม" จากประโยคนี้มีคำสันธานเชื่อมคือข้อใด
 และ  
 ของ  
 ชอบ  
 ทั้ง ... และ  

24. "พ่อสอนว่าเกิดเป็นคนต้องมีความพยายาม" ข้อใดเป็นประโยคหลัก
 พ่อสอนว่า  
 เกิดเป็นคน  
 เกิดเป็นคนต้องมี  
 เกิดเป็นคนต้องมีความพยายาม  

25. "นายทองคำเอามีดแทงเข้าปากเสือแล้วโยกมีดอย่างแรง" สันธานที่ใช้เชื่อมทำให้เกิดประโยคความรวมชนิดใด
 ใจความขัดแย้ง  
 ใจความให้เลือก  
 ใจความคล้อยตามกัน  
 ใจความเป็นเหตุเป็นผล  

26. ประโยคในข้อใดแตกต่างกว่าข้ออื่นๆ
 ก้อยช่วยเลี้ยงวัวให้ทุ่งนา  
 ก้อยเป็นเด็กวัดมหาธาตุเมืองพิชัย  
 ก้อยเป็นที่รักของครูและชาวบ้าน  
 ก้อยอ่านหนังสือเก่งกว่าเด็กอื่น  

27. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ใช้สันธานเชื่อมแล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน
 สินสมุทรฆ่าหัวหน้าโจรตาย  
 เขาไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตก  
 เมื่อโรงเรียนเลิกเขาก็กลับบ้าน  
 พระเจ้าพาราณสีทรงเชื่อมมะม่วง  

28. "ภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งพระเอกและนางเอกได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง" คำใดทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม
 ทั้ง  
 และ  
 ทั้ง...และ  
 ก็....ลง  

29. "พลายประกายมาศได้ยินเสียงนายช้างมีปรบหูสงบเป็นปกติลง" คำใดทำหน้าที่เป็นคำสันธาน
 ได้  
 ก็  
 ได้....ก็  
 ก็....ลง  

30. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 วีระปลูกต้นไม้เมื่อฝนตก  
 พระยาตากนั่งอยู่ในสนามมวย  
 นายแกว่นเป็นดาราภาพยนตร์  
 พระอภัยมณีพบสินสมุทรแล้วก็ร้องไห้  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 90876
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155