ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
   

แบบทดสอบ ประโยค (ม.2)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

 

1. ประโยคความเดียวคืออะไร
 ประโยคที่เป็นข้อความสั้นๆ  
 ประโยคที่เป็นข้อความเดียวๆ  
 ประโยคที่มีประธานคนเดียวเท่านั้น  
 ประโยคที่มีเนื้อความสมบูรณ์เพียงใจความเดียว  

2. ข้อใด คือ ความหมายของประโยคความรวม
 ประโยคที่มีความสมบูรณ์มากกว่าหนึ่งใจความโดยมีสันธานเชื่อม  
 ประโยคยาวที่มีใจความสมบูรณ์เพียงความเดียว  
 ประโยคที่มีส่วนขยายทั้งประธาน กริยาและกรรม  
 ประโยคที่ประกอบด้วยประธานภาคแสดงและส่วนขยาย  

3. "แม้เขาจะไม่มีเงินเขาก็ไปเที่ยวอยู่เสมอ" จากประโยคข้อใดทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมของประโยค
 แม้..จะ  
 แม้....ก็  
 จะ....ก็  
 จะ....อยู่  

4. ข้อใดคือความหมายของประโยคความซ้อน
 ประโยคที่มีความบริบูรณ์หลายความ  
 ประโยคที่มีความเชื่อมระหว่างประโยคย่อย  
 ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคย่อย  
 ประโยคที่ประกอบด้วยประธานภาคแสดงและส่วนขยาย  

5. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 ฝนตกหนักถนนจึงลื่นมาก  
 น้องของฉันอ่านหนังสือทุกวัน  
 ตำรวจจับผู้ร้ายแถวพระโขนง  
 เขาอยู่ในบ้านซึ่งเขาสร้างเอง  

6. "บ้านที่ทาสีแดงเป็นของฉัน" ข้อใดเป็นประโยคย่อย
 ของฉัน  
 ทาสีแดง  
 เป็นของฉัน  
 บ้านทาสีแดง  

7. "ข่าวโจรปล้นเครื่องบินเป็นความจริง" ข้อใดเป็นประโยคหลัก
 ข่าวโจรปล้น  
 โจรปล้นเครื่องบิน  
 ข่าวเป็นความจริง  
 เครื่องบินเป็นความจริง  

8. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
 โน้ตตื่นเช้าแต่หนุ่ยตื่นสาย  
 น้ำไหลบ่าอย่างรวดเร็วมาก  
 คุณจะจ่ายเงินสดหรือจ่ายเช็ค  
 ลูกสาวช่วยพยาบาลพ่อจึงหายป่วยเร็ว  

9. คำชนิดใดมีหน้าที่เชื่อมประโยคความเดียว 2 ประโยคให้รวมกัน
 บุพบท  
 สันธาน  
 สรรพนาม  
 ประพันธสรรพนาม  

10. "เชียงใหม่จังหวัดทางภาคเหนือของไทยมีอากาศดีมาก" เป็นประโยคชนิดใด
 ประโยคย่อย  
 ประโยคความซ้อน  
 ประโยคความเดียว  
 ประโยคความรวม  

11. ข้อใดมีคำสันธานเชื่อมประโยค
 โจรสลัดแล่นเรือมาพบสินสมุทร  
 ปลาตะเพียนกินไข่และลูกตัวเอง  
 จันภรรยาพระถลางกับนางมุกคิดป้องกันรักษาเมือง  
 พลายประกายมาศสลัดควาญช้างแล้วหนีมาที่ป่ากะเลียว  

12. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่เมื่อใช้สันธานเชื่อมแล้วมีเนื้อความขัดแย้งกัน
 แดงจะกินขนมหรือไม่กิน  
 เธอจะเป็นทหารบกหรือทหารเรือ  
 สลินลาไม่ฉลาดแต่ตั้งใจเรียน  
 การจราจรติดขัดฉันจึงมาโรงเรียนสาย  

13. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน
 คุณสมศักดิ์มาหาฉันเมื่อฝนตก  
 นายแกว่นลุกขึ้นยืนและกำมือแน่น  
 คนที่กำลังเดินมาเป็นญาติของฉัน  
 ชาวอังกฤษกับอาร์เจนติน่าเป็นความจริง  

14. "การยกเท้าพาดบนโต๊ะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง" ข้อความที่ขีดเส้นใต้ทำหน้าที่อย่างไร
 ส่วนขยายประโยค  
 กริยาของประโยค  
 กรรมของประโยค  
 ประธานของประโยค  

15. ประโยคในข้อใด ไม่มีประพันธสรรพนามเลย
 ฉันไม่ชอบบ้านที่มีบริเวณแคบ  
 ที่เธอพูดมาทั้งหมดเป็นความลับยิ่ง  
 นักเรียนที่นั่งแถวหน้าตั้งใจเรียนดี  
 นายแกว่นดูภาพยนต์ซึ่งเขาแสดงทุกเรื่อง  

16. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
 อัครเทวีเป็นคนที่รักคนง่าย  
 เธอตกลงใจจะไปโคราชหรืออุดร  
 พอรถเมล์จอด เด็กๆ ก็รีบลงจากรถทันที  
 แม้เขาจะไม่ร่ำรวยเขาก็ทำบุญอย่างเสมอ  

17. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 เขาหวังผลกำไรจากการค้าขาย  
 ประขันหวุ่นญีลอบไปอยู่ข้างป่าข้างซ้าย  
 หากคุณไม่ได้ข่าวจากเขาคุณก็ควรไปตามให้ถึงบ้าน  
 อาจารย์สอนว่าเกิดเป็นคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

18. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 คุณควรไปตามเขาให้ถึงบ้าน  
 คนไม่ทำการบ้านเป็นคนหลังยาว  
 เขามองเห็นปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำ  
 เขาต้องหัดพิมพ์ดีด มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่จ้างเขา  

19. ประโยคใดเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือก
 คุณจะไปตามเขาให้ถึงบ้าน  
 คุณจะไปวันนี้หรือจะไปพรุ่งนี้  
 คุณหรือเพื่อนคุณที่เป็นผู้ทำร้ายเขา  
 คุณเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนหรือไม่ก็ดื่มน้ำสักแก้ว  

20. นักเรียนสอบได้คะแนนดีสร้างความภูมิใจให้ครู เป็นประโยคอะไร
 ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน  
 ประโยคความซ้อนที่ประกอบด้วยประโยค  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่เหมือนคำวิเศษณ์  
 ประโยคความซ้อนที่มีประพันธสรรพนามเป็นคำเชื่อม  

21. "เขาทำท่าราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของเรา" ประโยคนี้เป็นประโยคอะไร
 ประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นคำนาม  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ โดยมี "ราวกับ" เป็นความเชื่อม  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำ  
 ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่คำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์  

22. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีความขัดแย้งกัน
 น้ำขึ้นให้รีบตัก  
 ไม่ใครก็ใครต้องตายกันบ้าง  
 ฉันเห็นเธอหลับอยู่เลยไม่กล้าปลุก  
 ภาพยนตร์เรื่องนี้คนแน่นมาก แต่คนสร้างขาดทุน  

23. "ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบฟังนิทานของลุงท้วม" จากประโยคนี้มีคำสันธานเชื่อมคือข้อใด
 และ  
 ของ  
 ชอบ  
 ทั้ง ... และ  

24. "พ่อสอนว่าเกิดเป็นคนต้องมีความพยายาม" ข้อใดเป็นประโยคหลัก
 พ่อสอนว่า  
 เกิดเป็นคน  
 เกิดเป็นคนต้องมี  
 เกิดเป็นคนต้องมีความพยายาม  

25. "นายทองคำเอามีดแทงเข้าปากเสือแล้วโยกมีดอย่างแรง" สันธานที่ใช้เชื่อมทำให้เกิดประโยคความรวมชนิดใด
 ใจความขัดแย้ง  
 ใจความให้เลือก  
 ใจความคล้อยตามกัน  
 ใจความเป็นเหตุเป็นผล  

26.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม


การเคลื่อนที่แบบวงกลมอย่างสม่ำเสมอ เป็นการเคลื่อนที่แบบที่สอง ที่จะศึกษาเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ โดยมีแรงกระทำต่อวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางและตั้งฉากกับทิศของความเร็วตลอดเวลา

น้องๆ หลายคนคงเคยเล่นสเกตในลานสเกตที่โค้งเป็นวงกลม บางคนอาจเคยนั่งรถไปบนถนนที่โค้งมากๆ บางคนอาจสังเกตเห็นนกบินโฉบวนวกไปมา ซึ่งการเคลื่อนที่เช่นนี้ เป็น การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบวงกลม (circular motion) เป็นการเคลื่อนที่โดยมีแรงกระทำเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม และจะเกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ความเร็วจะมีค่าไม่คงที่ เพราะมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ โดยความเร็ว ณ ตำแหน่งใดจะมีทิศสัมผัสกับวงกลม ณ ตำแหน่งนั้น

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ

เมื่อวัตถุมวล m เคลื่อนที่เป็นวงกลม จะมีแรงกระทำต่อวัตถุ ซึ่งมีทิศเข้าหาศูนย์กลางของการเคลื่อนที่นั้นเสมอ เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง (centripetal force, Fc)

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีความเร่งสู่ศูนย์กลาง ซึ่งสมการของแรงสู่ศูนย์กลาง คือการทดลองคาบของการเคลื่อนที่ในแนววงกลมเป็นการทดลองเพื่อหาคาบ (T) ของการเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบระดับ โดยเปลี่ยนค่าแรงดึงในเส้นเชือก (F) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรม การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 1. เหวี่ยงจุกยางในชุดการเคลื่อนที่แบบวงกลม ให้เคลื่อนที่เป็นวงเหนือศีรษะ ดังภาพ หน้า 17 สสวท สังเกตเส้นทางเดินของจุกยาง อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ ความยาวของเชือก และแรงดึงเชือก

 2. ลองเหวี่ยงจุกยางด้วยเงื่อนไขที่ต่างไปจากเดิม เช่นเหวี่ยงด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น แต่ความยาวของเชือกเท่าเดิม หรือเหวี่ยงด้วยอัตราเร็วคงตัว แต่เปลี่ยนความยาวของเชือก หรือคิดเปลี่ยนเงื่อนไขอื่นๆ ตามความสนใจ สังเกตและอธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของจุงยางในแต่ละกรณี

 3. สรุปผลการทดลอง
ขณะที่จุกยางเคลื่อนที่แบบวงกลมไปรอบมือ เราจะรู้สึกว่าเชือกออกแรงดึงมือ โดยทิศของแรงพุ่งออกจากมือ และในขณะเดียวกัน เชือกก็จะดึงจุกยาง โดยทิศของแรงพุ่งเข้าหามือตลอดเวลาด้วย ดังภาพจากภาพ จุกยางเคลื่อนที่แบบวงกลม วิเคราะห์ได้ดังนี้

 1. ขณะรัศมีคงตัว ถ้าขนาดของแรงสู่ศูนย์กลางเพิ่มขึ้น คาบของการเคลื่อนที่จะลดลง


 2. กราฟระหว่างขนาดของแรงดึงในเส้นเชือก F กับส่วนกลับของคาบกำลังสอง

  เป็นกราฟเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ซึ่งแสดงว่า F แปรผันตรงกับ

  ถ้ากราฟระหว่าง และ F ไม่เป็นเส้นตรง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

  • การจับเวลาผิดพลาด เช่น จับเวลาเกิน

  • การแกว่งแต่ละครั้งอัตราเร็วของจุกยางไม่คงตัว

  • การแกว่งจุกยางไม่ได้ทำให้จุกยางเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบระดับจริง

 3. เมื่อทราบว่าคาบเป็นเวลาที่จุกยางเคลื่อนที่ในแนววงกลมครบ 1 รอบ ดังนั้น 4. ขณะแกว่งจุกยางให้เคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบระดับ จะเห็นว่าเส้นเชือกไม่อยู่ในแนวระดับ เพราะน้ำหนักของจุกยาง ทำให้เส้นเชือกเอียงทำมุมกับแนวระดับเล็กน้อย ดังภาพ

เรากำหนดให้ F เป็นแรงดึงของเส้นเชือก

แรงที่กระทำกับจุกยางให้เคลื่อนที่ในแนววงกลม คือ แรงองค์ประกอบในแนวระดับของ F ซึ่งเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง FCซึ่งในการทดลองนี้ แม้ว่ามุม θ จะเปลี่ยนไปบ้างเมื่อเปลี่ยนจำนวนนอต แต่ในการแกว่งจุกยางครั้งหนึ่งๆ มุม θ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ค่า cos θ ในการแกว่งแต่ละครั้ง จึงถือได้ว่า เป็นค่าคงตัว

การเคลื่อนที่แบบวงกลมในธรรมชาติ เช่น การโคจรของโลกและดาวเคราะห์อื่นๆ รอบดวงอาทิตย์ สามารถอธิบายได้ด้วยหลักของการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่เรียนรู้ไปแล้ว นั่นคือ มีแรงสู่ศูนย์กลางกระทำต่อโลก จึงจะทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้

แรงที่กระทำต่อโลกและทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง คือแรง ?

เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton)ได้เสนอกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล (law of gravity) ซึ่งมีใจความว่า วัตถุทุกชนิดในเอกภพจะส่งแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุจะแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลของวัตถุทั้งสอง และแปรผกผันกับระยะทางระหว่างวัตถุกำลังสอง

น้องๆ ลองพิจารณาแรงดึงดูดระหว่างมวลคู่หนึ่งต่อไปนี้

วัตถุ 1 และวัตถุ 2 จะส่งแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยแรงที่วัตถุ 1 ดึงดูดวัตถุ 2 มีค่าเท่ากับแรงที่วัตถุ 2 ดึงดูดวัตถุ 1 แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ดังนั้น จึงมีแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก นั่นคือ ขณะที่โลก โคจรรอบดวงอาทิตย์จะมีแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์ดึงดูดโลก ซึ่งมีทิศสู่ศูนย์กลาง

การเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุทั้งหมดนี้ มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นการเคลื่อนที่ที่วัตถุจะเคลื่อนที่กลับมาซ้ำทางเดิมเสมอ ช่วงเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกว่า คาบ (period) ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที และจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน 1 หน่วยเวลา เรียกว่า ความถี่ (frequency) ซึ่งมีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที หรือ เฮิรตซ์ (hertz)

ดังนั้น สรุปสูตร การเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้ดังนี้

ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

แรงสู่ศูนย์กลาง (การเคลื่อนที่บนทางโค้ง)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
หน้าถัดไป


 ก้อยช่วยเลี้ยงวัวให้ทุ่งนา  
 ก้อยเป็นเด็กวัดมหาธาตุเมืองพิชัย  
 ก้อยเป็นที่รักของครูและชาวบ้าน  
 ก้อยอ่านหนังสือเก่งกว่าเด็กอื่น  

27. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ใช้สันธานเชื่อมแล้วมีเนื้อความคล้อยตามกัน
 สินสมุทรฆ่าหัวหน้าโจรตาย  
 เขาไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตก  
 เมื่อโรงเรียนเลิกเขาก็กลับบ้าน  
 พระเจ้าพาราณสีทรงเชื่อมมะม่วง  

28. "ภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งพระเอกและนางเอกได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง" คำใดทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม
 ทั้ง  
 และ  
 ทั้ง...และ  
 ก็....ลง  

29. "พลายประกายมาศได้ยินเสียงนายช้างมีปรบหูสงบเป็นปกติลง" คำใดทำหน้าที่เป็นคำสันธาน
 ได้  
 ก็  
 ได้....ก็  
 ก็....ลง  

30. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 วีระปลูกต้นไม้เมื่อฝนตก  
 พระยาตากนั่งอยู่ในสนามมวย  
 นายแกว่นเป็นดาราภาพยนตร์  
 พระอภัยมณีพบสินสมุทรแล้วก็ร้องไห้  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 50330 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved