แบบทดสอบ คำและหน้าที่ของคำ (คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำอุทาน) (ม.2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. "บ้านเราใหญ่อย่างกับวังแน่ะ" คำใดเป็นคำวิเศษณ์
 อย่าง  
 กับ  
 ใหญ่  
 แน่ะ  

2. "กับ" ในข้อใดเป็นคำบุพบท
 ทีกับฉันเขาไม่เห็นสนใจ  
 แม่ซื้อกับข้าวทำเสร็จ  
 พ่อวางกับข้าวไว้ใต้ตู้  
 สรรพนาม  

3. "แย่แล้ว ฉันทำข้อสอบไม่ได้เลย" คำว่า "แย่แล้ว" เป็นคำชนิดใด
 อุทาน  
 กริยา  
 บุพบท  
 สรรพนาม  

4. ข้อใดมีคำวิเศษณ์บอกปริมาณ
 มีลูกหลายคนจนไปหลายปี  
 ในตะกร้ามีผลไม้หลายชนิด  
 ท่านทั้งหลายกรุณาฟังนี้  
 ถูกทุกข้อ  

5. "ม้าตัวไหนสามารถวิ่งได้ไกลที่สุด" คำใดเป็นคำวิเศษณ์
 ไหน  
 ไกล  
 ไม่มีข้อใดถูก  
 ถูกทั้ง 1 และ 2  

6. ข้อใดมีคำวิเศษณ์บอกสถานที่
 เด็กๆ เล่นอยู่ใต้ต้นไม้  
 บ้านเดิมของฉันอยู่ทางใต้  
 นางผีเสื้อสมุทรอาศัยอุโมงค์ในน้ำ  
 ประเทศไทยไม่เคยอยู่ใต้อำนาจของใคร  

7. "ฉันเดินทางเกือบถึงจุดมุ่งหมายเหลืออีกประมาณ 1 กิโลเมตร" คำใดเป็นบุพบท
 เกือบ  
 เหลือ  
 ประมาณ  
 ทั้ง 1 และ 3  

8. ข้อใดไม่มีคำบุพบท
 แดงเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ  
 คืนนี้ดำจะไปนอนที่โรงพยาบาล  
 อันว่าโลภย่อมไม่อิ่มในลาภ  
 นักเรียนทุกคนควรมีความรู้เรื่องประชากรศึกษา  

9. "นักเรียนยื่นจดหมาย....ครู" คำใดเหมาะสมที่จะนำไปเติมในช่องว่าง
 แด่  
 แก่  
 กับ  
 ต่อ  

10. คำใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่าง "เขาชอบเล่น .... เขาจึงเป็นผู้รอบรู้"
 ฉะนั้น  
 และ  
 แต่  
 โดย  

11. ใช้คำใดเติมในช่องว่าง "ประชาชน .... ต่อนายอำเภอ"
 ประกาศ  
 ร้องเรียน  
 ปราศรัย  
 กล่าวหา  

12. ข้อใดใช้สันธานไม่ถูกต้อง
 เธอจะทำงานหรือจะเรียนต่อ  
 คนไทยมีความจงรักภักดีแด่พระองค์  
 เธอต้องตั้งใจเรียนมิฉะนั้นจะสอบตก  
 เขานอนดึกจึงง่วงนอนขณะเรียนหนังสือ  

13. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม
 ตายจริง ฝนตกหรือนี่  
 ชะ ชะ เจ้านี้กำแหงนัก  
 โถ ได้รางวัลที่ 3 หรือ  
 เอ ป่านนี้น้องยังไม่กลับ  

14. "เขานอนตื่นสาย" คำว่า สาย เป็นคำชนิดใด
 นาม  
 สันธาน  
 สรรพนาม  
 คำวิเศษณ์  

15. ข้อใดมีอุทานแสดงอารมณ์ตกใจ
 อนิจจา ไม่น่าเชื่อ  
 ฮือ ฮือ แมวฉันตาย  
 ไชโย ฉันสอบได้ที่หนึ่ง  
 โอ้โฮ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้   

16. เครื่องหมายชนิดใดที่นิยมเขียนข้างหลังคำอุทาน
 ปรัศนี  
 ยัติภังค์  
 อัศเจรีย์  
 สัญประกาศ  

17. คำ "แต่" ในข้อใดเป็นคำสันธาน
 เขาตีแต่พูด  
 เขาพูดแต่ดี  
 เขาแต่พูดดี  
 แต่เขาพูดดี  

18. "มีวิชาเหมือนมีทรัพย์" คำว่า "เหมือน" เป็นสันธานประเภทใด
 เชื่อมความคล้อยตามกัน  
 เชื่อมความเปรียบเทียบ  
 เชื่อมความต่อตอนกัน  
 เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกัน  

19. "ถ้าเธอขยันทำการบ้านเธอจะเรียนได้ดี" คำใดเป็นคำสันธาน
 ถ้า  
 ทำ  
 จะ  
 ทั้ง 1 และ 3  

20. ข้อใดมีคำสันธานที่เชื่อมความให้สละสลวย
 กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้  
 ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า  
 ผิวกายของนางนั้นงามดุจผิวของดอกกรรณิการ์  
 ทุกคนควรได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่กำลังเติบโต  

21. "เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร" ด้วย เป็นคำสันธานประเภทใด
 บุพบท  
 กริยา  
 วิเศษณ์  
 วิเศษณ์ที่ทำหน้าที่กริยา  

22. ข้อใดเป็นคำอุทาน
 แหม ใครมาแกล้งฉันได้  
 ไชโย ฟุตบอลไทยชนะเกาหลี  
 หนอยแน่ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปได้  
 เอ สมุดบนโต๊ะหายไปไหนแล้ว  

23. ข้อใดไม่มีคำอุทานเสริมบท
 นี่เธอเช็ดน้ำมูกน้ำลายเสียบ้าง  
 ซื้อทำไมรถเก๋งรถเก๋ง น้ำมันแพงจะตาย  
 เด็กคนนี้ชอบกระแทกแดกดันใส่ผู้ใหญ่  
 น้ำเป็บซ่งเป็บซี่พวกนี้ไม่มีประโยชน์แก่ร่างกาย  

24. "แม่เจ้าโว้ย สวยอะไรอย่างนี้" คำว่า แม่เจ้าโว๊ย เป็นคำอุทานประเภทใด
 อุทานแสดงอาการรับรู้  
 อุทานแสดงอาการสงสัย  
 อุทานแสดงอาการร้องเรียก  
 อุทานแสดงอาการประหลาดใจ  

25. ".... เธอไม่น่าจากฉันไปเร็วอย่างนี้เลย" ในช่องว่างควรเติมดำใด
 โธ่ !  
 โอ๊ย !  
 แหม !  
 ต๊ายตาย !  

26. "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม.... จำเป็นต้องมีกิจกรรมร่วมกัน... จะมีมากน้อยเพียงใด... ความสัมพันธ์ของแต่ละคน" ในช่องว่างควรเติมคำใด
 ย่อม,และ,อยู่ที่  
 จึง,แต่,แล้วแต่  
 จึง,ซึ่ง,ขึ้นอยู่กับ  
 เพราะ,แต่,สุดท้ายแต่  

27. "คนดีพระย่อมคุ้มครอง" คำ "ย่อม" เป็นคำประเภทใด
 วิเศษณ์และบุพบท  
 วิเศษณ์และวิเศษณ์  
 บุพบทและสันธาน  
 วิเศษณ์และสันธาน  

28. ".... วันที่เขาสูญเสียอิสรภาพทางความคิดเขา ...... คร่ำครวญถึงวันในอดีต" ในช่องว่างควรเติมคำใด
 ตั้งแต่,จึง  
 ตั้งแต่,ก็  
 หลังจาก,จึง  
 เพราะเหตุว่า,ก็  

29. "เราจะเรียนวิชาภาษาไทยอย่างไรดี" เป็นประโยคชนิดใด
 ประโยคคำถาม  
 ประโยคปฏิเสธ  
 ประโยคคำตอบ  
 ประโยคบอกเล่า  

30. ข้อใดเป็นประโยคแสดงความต้องการ
 เธอร้องไห้เพราะอะไร  
 ถ้าฉันมีเงินฉันจะซื้อรถยนต์  
 เด็กชายปิติเกลียดกลัวกิ้งกือ  
 นักเรียนคนใดไม่ได้ลงไปเล่นในสนาม  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 46514
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155