แบบทดสอบ คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา) (ม.2)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. "ถ้วย..... นั้นราคาย่อมเยาน่าใช้" ข้อใดเหมาะสมนำมาเติมในช่องว่าง
 ใบ  
 อัน  
 ถ้วย  
 พวก  

2. "เด็กๆ เห็นม้า..... หนึ่งกำลังวิ่งขวักไขว่อยู่ในป่า" ข้อใดเหมาะสมนำมาเติมในช่องว่าง
 ตัว  
 ฝูง  
 กลุ่ม  
 โขลง  

3. "โรงเรียน นี้ เราไม่เคยได้ยินชื่อ" คำที่เป็นตัวเอนเป็นคำนามที่ทำหน้าที่อะไร
 เป็นภาคแสดง  
 เป็นภาคประธาน  
 เป็นกรรมของประโยค  
 ประธานของประโยค  

4. วิธีทดสอบว่าคำใดทำหน้าที่เป็นกรรมรองทำได้อย่างไร
 ตัดคำนามออก  
 แยกประโยคออกทีละประโยค  
 แทรกคำบุพบทเข้าไปในประโยค  
 ประธานของประโยค  

5. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
 ขลุ่ย - เลา  
 สวิง - ปาก  
 งาช้าง - งา  
 สักวา - บท  

6. ข้อใดเป็นอาการนาม
 การงาน  
 การเมือง  
 การกิน  
 การพาณิชย์  

7. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
 ทูลกระหม่อม  
 พระองค์ท่าน  
 เกล้ากระหม่อม  
 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  

8. "ใคร มายืนข้างรั้ว" คำที่เป็นตัวเอนเป็นคำสรรพนามชนิดใดและทำหน้าที่อะไรในประโยค
 สรรพนามใช้ถาม - ขยาย  
 สรรพนามใช้ถาม - ประธาน  
 สรพพนามไม่เจาะจง - ประธาน  
 สรรพนามให้ความคิดเห็น - ประธาน  

9. ประโยชน์ของการใช้บุรุษสรรพนาม
 แสดงถึงวัฒนธรรมประจำชาติ  
 แสดงความสนิทสนมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง  
 แสดงถึงเพศ วัย ฐานะ ของผู้พูดและผู้ฟัง  
 ถูกทุกข้อ  

10. "นักกีฬาของโรงเรียนวัดสุทธิฯ ชนะใจคนดู" คำที่เป็นตัวเอนเป็นคำนามชนิดใด
 คำนามสามัญ  
 คำชื่อเฉพาะ  
 คำนามรวมหมู่  
 คำนามธรรม  

11. คำในภาษาไทยแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
 5 ชนิด  
 6 ชนิด  
 7 ชนิด  
 8 ชนิด  

12. คำนาม คืออะไร
 คำที่ทำหน้าที่แทนบุคคล  
 คำที่แสดงความหมายของการกระทำ  
 คำที่แสดงความหมายถึงบุคคล สัตว์ และสิ่งของ  
 คำที่แสดงความหมายเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้น  

13. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำนาม
 เป็นกรรม  
 เป็นประธาน  
 ขยายคำกริยา  
 เป็นคำเรียกขาน  

14. คำกริยา คืออะไร
 คำที่ทำหน้าที่แทนนาม  
 คำที่แสดงความหมายของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ  
 คำที่แสดงความว่ากระทำ มีอาการ อยู่ในสภาพ  
 กริยาที่มีความหมายไม่เต็ม ต้องอาศัยคำที่ตามมาข้างหลัง  

15. คำสรรพนามแบ่งเป็นกี่ชนิด
 4 ชนิด  
 5 ชนิด  
 6 ชนิด  
 7 ชนิด  

16. ข้อใดมีนามเรียกขาน
 ฉันคืนนาฬิกาดำแล้ว  
 เขาชอบดื่มมากกว่าสิ่งอื่น  
 เขาชอบดื่มน้ำมากๆ เวลากลางคืน  
 นักเรียนฟังครูอธิบายให้เข้าใจก่อน  

17. ข้อใดเป็นนิยมสรรพนาม
 ท่านจะไปไหนดี  
 นี่หนังสือของฉัน  
 ฉันไม่เห็นใครเลย  
 เธอทราบอะไรมาบ้าง  

18. ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของสรรพนาม
 เป็นประธาน  
 เป็นกรรม  
 เป็นส่วนเติมเต็ม  
 บอกลักษณะ ชนิด พวก สัณฐาน  

19. คำกริยาจำแนกชนิดย่อยเป็นกี่ชนิด
 1 ชนิด  
 2 ชนิด  
 3 ชนิด  
 4 ชนิด  

20. ข้อใดเป็นกริยาที่มีกรรมมารับ
 ฉันได้พบกับเขา  
 คนยามเฝ้าประตู  
 สมัยเขียนจดหมาย  
 ครูแจกขนมให้กับศิษย์  

21. ข้อใดไม่จัดอยู่อยู่ในชนิดของสรรพนาม
 นิยมสรรพนาม  
 วิสามานยนาม  
 ปฤจฉาสรรพนาม  
 ประพันธสรรพนาม  

22. คำว่า "ฉัน" ทำหน้าที่อะไร
 สรรพพนามบุรุษที่ 1  
 สรรพนามบุรุษที่ 2  
 สรรพนามบุรุษที่ 3  
 ทั้งข้อ 1 และ 2  

23. คำลักษณนามแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
 2 ชนิด  
 3 ชนิด  
 4 ชนิด  
 5 ชนิด  

24. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
 พระคุณเจ้า  
 พระองค์เจ้า  
 ทูลกระหม่อม  
 ข้าพระพุทธเจ้า  

25. ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของสรรพนาม คืออะไร
 แทนนาม  
 แทนกริยา  
 แทยบุพบท  
 แทนคำทุกชนิด  

26. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำกริยา
 บอกเวลา  
 เหมือนคำนาม  
 ขยายนามที่อยู่ข้างหน้า  
 เป็นส่วนสำคัญในภาคแสดงของประโยค  

27. ข้อใดไม่จัดอยู่ในชนิดของคำ
 คำนาม  
 คำกริยา  
 คำประสม  
 คำวิเศษณ์  

28. ข้อใดเป็นความหมายของวิภาคสรรพนาม
 สรรพนาม  
 สรรพนามใช้ชี้ระยะ  
 สรรพนามใช้ชี้ซ้ำหรือแบ่ง  
 สรรพนามที่บอกความไม่เจาะจง  

29. คำวิสามานยนาม คืออะไร
 นามที่เป็นชื่อกลุ่มหรือคณะ  
 นามที่บอกความหมายถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง  
 นามที่ใช้เรียกทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง  
 นามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของบุคลหรือสถานที่  

30. ข้อใดเป็นกริยาช่วย
 เขาเหมือนแม่  
 ฉันเดินหมากรุก  
 ครูแจกขนมให้แก่เด็ก  
 เขาต้องมาถึงวันนี้แน่ๆ  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 129524
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155