แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 (ป.3 แผน 3)จงระบายสีหรือแรงเงาลูกคิด เพื่อแสดงจำนวนที่กำหนดให้