ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (ม.1 แผน 70)
 
ให้นักเรียนทำเหครื่องหมาย (×) ทับตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

หน้าถัดไป
จำนวนคนอ่าน 29555 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved