ใบความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น"คำว่า "ข้อเท็จจริง" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง "ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง"

ส่วนคำว่า "ข้อคิดเห็น" นั้นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง "ความเห็น"

ฉะนั้นจึงอาจสรุปความหมายของคำว่า "การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น" ได้ว่า การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการใคร่ครวญ โดยการแยกเรื่องนั้นๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาว่าเป็นข้อความที่เป็นจริงหรือเป็นความเห็น

ลักษณะของข้อเท็จจริง

 1. มีความเป็นไปได้เสมอ


 2. มีความจริง


 3. มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้


 4. มีความสมเหตุสมผล

ตัวอย่าง : ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง

 • มัจฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา


 • ต้นไม้นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยป้องกันลมได้อีกด้วย


 • การทำสะพานข้ามถนน ช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น


 • วิตามินซี มีอยู่ในผักสด ผลไม้สด ส้ม มะเขือเทศ และสับปะรด


 • ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน ซึ่งช่วยป้องกันโรคคอหอยพอก


 • การออกกำลังกายอย่างพอเพียง จะสามารถส่งผลให้ต่อมไร้ท่อในสมองขับสารเอนเดอร์ฟินออกมา ทำให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายแข็งแกร่งขึ้น

ลักษณะของข้อคิดเห็น

 1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก


 2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน


 3. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ


 4. เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเอง


 5. เป็นข้อความที่เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล

ตัวอย่าง : ข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น

 • ถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วดื่มน้ำสัก 2 – 3 แก้ว จำทำให้สดชื่นและผิวเต่งตึง (เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นอันตราย เพราะอาจทำให้จุกแน่นท้อง ช็อกได้ง่ายๆ)


 • หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบ้าน เป็นลางบอกเหตุว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผู้เป็นเจ้าของบ้าน (เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล)


 • ถ้าให้ประชาชนเลือกผู้แทนเขตเดียวได้เบอร์เดียว จะไม่มีการซื้อเสียงอย่างแน่นอน เพราะประชาชนต้องเลือกคนที่เขาเห็นว่าดีที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้น (เป็นความคิดเห็นซึ่งไม่เป็นจริงเสมอไป)


 • คนที่มีการศึกษาดีจะขับรถตามกฎจราจร เพราะทุกคนต่างรู้จักกฎจราจรเป็นอย่างดีแล้วคงจะไม่มีใครขับรถผิดกฎจราจร (เป็นความคิดเห็นซึ่งไม่เป็นจริงเสมอไป)

  เรื่อง :
  เข้าชม : 72480
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155