ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
บทเรียนฟิสิกส์
ศัพท์ฟิสิกส์
แบบฝึกหัดฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกฟิสิกส์ | แบบฝึกหัดฟิสิกส์

แบบฝึกหัดฟิสิกส์
   

การเคลื่อนที่แนวตรง (ชุดที่ 2)
 
ระดับชั้น : มัธยม 4

 

1. นักดิ่งพสุธาผู้หนึ่งกระโดดจากบอลลูน หลังจากกระโดดลงมาแล้วเป็นเวลา 5 วินาที จึงกระตุกร่มถ้าอัตราเร็วของเขาลดลงจนมีค่าเป็น 5 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นอัตราเร็วคงที่ภายในเวลา 3 วินาที หลังจากกระตุกร่ม อยากทราบว่าความหน่วงสูงสุดของนักดิ่งพสุธาผู้นี้มีขนาดกี่เมตรต่อวินาที2 สมมติว่าขนาดของอัตราหน่วงของเขาแปรค่าอย่างสม่ำเสมอ จากค่าสูงสุดเมื่อร่มกางใหม่ๆ จนเป็นศูนย์เมื่ออัตราเร็วของเขาคงที่ กำหนดให้อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2
 30  
 40  
 50  
 70  

2. ปล่อยลูกบอลเล็กๆ จากหลังคา เมื่อผ่านหน้าต่างซึ่งสูง 1.2 เมตร คนในห้องเห็นลูกบอลผ่านนาน 0.1 วินาที และหลังจากนั้นอีก 4 วินาที เห็นลูกบอลปรากฏที่ขอบล่างของหน้าต่างและกำลังเคลื่อนที่ขึ้น จงหาความสูงของตึกนี้ในหน่วยเมตร
 50  
 49.61  
 38.76  
 52.81  

3. ดำอยู่บนยอดหน้าผา ส่วนแดงอยู่ข้างล่างหน้าผาซึ่งสูง 80 เมตร ดำปล่อยก้อนหินลงมาหลังจากนั้น 2 วินาที แดงขว้างก้อนหินขึ้นในแนวเดียวกันด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที นานกี่วินาทีก้อนหินจะชนกัน
 หลังจากแดงขว้าง 1.5 วินาที  
 หลังจากแดงขว้าง 2.0 วินาที  
 หลังจากดำขว้าง 3.0 วินาที  
 หลังจากดำขว้าง 4.0 วินาที  

4. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน X-Y เป็น (x, y) (100, -400) โดยมีหน่วยเป็น กม. เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชม. ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง (500, 100) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่ กม./ชม.
 600  
 640  
 680  
 720  

5. ลูกบอลลูกที่หนึ่งถูกโยนขึ้นจากหน้าผาซึ่งสูง 40 เมตร ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ลูกบอลลูกที่สองถูกปล่อยจากหน้าผา ลูกบอลลูกที่สามถูกโยนขึ้นจากเชิงหน้าผาด้วยความเร็วต้นเท่ากับลูกแรก ถ้าเหตุการณ์ทั้งสามนี้เกิดพร้อมกัน ลูกบอลลูกที่หนึ่งจะอยู่ห่างจากลูกบอลลูกที่สอง เท่ากับระยะที่ลูกบอลลูกที่สองห่างจากลูกบอลลูกที่สาม หลังจากลูกบอลทั้งสามถูกปล่อยให้เคลื่อนที่แล้วเป็นเวลากี่วินาที
 1  
 2  
 3  
 4  

6. จากรูป แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ A และ B โดยขณะเวลา 0 วินาที วัตถุทั้งสองอยู่สูงกว่ากัน 20 เมตร จงหาเวลาที่วัตถุทั้งสองผ่านกัน

 1 วินาที  
 2 วินาที  
 3 วินาที  
 4 วินาที  

7. ก้อนหิน A ถูกปล่อยให้ตกลงมาอย่างอิสระจากตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน 50 เมตร ในขณะเดียวกันก้อนหิน B ก็ถูกดีดขึ้นไปจากพื้นดินในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 ก้อนหินทั้งสองจะสวนทางกันในเวลา 2 วินาที  
 ก้อนหินทั้งสองจะตกกระทบพื้นดินในเวลาเดียวกัน  
 ก้อนหิน A ตกกระทบพื้นดินก่อน B   
 ก้อนหิน B ตกกระทบพื้นดินก่อน A  

8. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนขอบหน้าผาซึ่งสูงเท่ากับ S ชายคนนี้ขว้างก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากับ UA และในขณะเดียวกันก็ขว้างก้อนหิน B ลงไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากับ UB ก้อนหิน A และ B เคลื่อนที่อยู่ในอากาศเป็นเวลา tA และ tB แล้ว ตกกระทบพื้นเบื้องล่างด้วยอัตราเร็วปลายเท่ากับ VA และ VB ตามลำดับ ถ้า UA - UB = 15 m/s, tA - tB = 3 และ VA - VB = 5 m/s อยากทราบว่า S มีค่ากี่เมตร
 10  
 20  
 40  
 60  

9. วัตถุมวล m ไถลลงตามพื้นเอียงมุม θ กับแนวระดับซึ่งปราศจากความเสียดทานโดยเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ตำแหน่งสูง h จากพื้นดังรูป ความเร็วของวัตถุเมื่อถึงปลายล่างของพื้นเอียงมีค่าเท่าไหร่

 2gh  
 gh  
   
   

10. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ความสัมพันธ์หว่างกระจัดกับเวลาดังสมการ S = 3t2 ความเร็วเฉลี่ยในวินาทีที่ 4 เป็นกี่เมตรต่อวินาที
 6.0 เมตรต่อวินาที  
 


พลวง

พลวงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นอกเหนือจากที่เป็นโลหะยุทธปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการผลิตแร่พลวงตั้งแต่ พ.ศ.2486 เป็นต้นมา โดยเริ่มมีการผลิตส่วนใหญ่ในภาคเหนือ และมีการผลิตอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.2506 ทำให้แร่พลวงเริ่มมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่ แหล่งแร่พลวงที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งแร่ในบริเวณอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อำเภอแจ้ห่มและเสริมงาม จังหวัดลำปาง อำเภอลองและอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอบ้านนาสารและเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งแร่พลวงที่พบแหล่งใหม่ คือ ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังพบแหล่งแร่พลวงที่น่าสนใจในจังหวัดต่างๆ คือ จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย กาญจนบุรี ราชบุรี เลย นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระยอง และจันทบุรี


แหล่งแร่พลวงมีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แร่พลวงที่พบส่วนใหญ่เป็นแร่สติบไนต์ (Sb2S3) หรือเรียกว่าพลวงเงิน และแร่สติบิโคไนต์ (Sb2O4 . nH2o) หรือเรียกว่าพลวงทอง การถลุงแร่พลวงมีวิธีการถลุงแตกต่างกันตามคุณภาพของแร่ ในการถลุงแร่สติบไนต์ ก่อนที่จะนำไปถลุงต้องทำให้ซัลไฟด์กลายเป็นออกไซด์ก่อน ซึ่งเรียกว่าย่างแร่ โดยเผาแร่สติปไนต์ในก๊าซออกซิเจนเมื่อได้ออกไซด์ของพลวงมากพอจึงนำไปถลุงในเตาถลุงต่อไป

วัตถุดิบที่ใช้ในการถลุงประกอบด้วยของผสมระหว่างพลวงออกไซด์ ถ่านหิน และโซเดียมคาร์บอเนต ในอัตราส่วน 20 : 4 : 1 โดยมวล ใส่เข้าในเตาถลุงแบบนอนที่มีอุณหภูมิประมาณ 800 - 900 องศาเซลเซียส โดยใช้น้ำมันเตาหรือลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้CO จะรีดิวซ์พลวงออกไซด์ได้โลหะพลวง ดังสมการโซเดียมคาร์บอเนตทำหน้าที่เป็นเชื้อถลุง จะรวมตัวกับสารปนเปื้อนต่างๆ กลายเป็นกากตะกอนลอยอยู่บนผิวของโลหะเหลว ไขโลหะเหลวจากเตาลงเบ้าเพื่อหล่อเป็นแท่ง

พลวง เป็นธาตุกึ่งโลหะที่ค่อนข้างเปราะ จึงนิยมทำเป็นโลหะผสม เช่น ผสมกับตะกั่วและดีบุกเพื่อทำตัวพิมพ์โลหะ ผสมกับตะกั่วเพื่อทำแผ่นตะกั่วในแบตเตอรี เป็นส่วนผสมของหัวกระสุนปืน นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เป็นต้น  
 12.0 เมตรต่อวินาที  
 21.0 เมตรต่อวินาที  

11. ปล่อยวัตถุจากที่สูงแห่งหนึ่ง ได้ระยะทางในช่วงวินาทีที่ 5 เท่ากับ S1 และได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีก S2 ในอีก 1 วินาทีถัดไป ข้อใดคืออัตราส่วนของ S1 และ S2

   
   
   
   

12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 อัตราเร็วของวัตถุคงที่ ก็อาจมีความเร่งได้  
 แรงลัพธ์เป็นศูนย์ ความเร็วจะเปลี่ยนแต่ขนาดทิศทางไม่เปลี่ยน  
 เมื่ออัตราเร็วคงที่ โมเมนตัมของวัตถุต้องเป็นศูนย์เสมอ  
 ระยะทางต้องยาวกว่าการรกระจัดเสมอไป  

13. ในการวิ่งมาราธอน 5,000 เมตร ถ้านาย ก วิ่งด้วยความเร็วดังแสดงในกราฟข้างล่าง เขาจะถึงเส้นชัยในเวลากี่นาที

 2.3  
 2.8  
 3.3  
 3.8  

14. ความเร็ว (v) และความเร่ง (a) ในกราฟคู่ใดบ้าง ที่เป็นคู่ที่สอดคล้องกันอย่างถูกต้อง (กราฟความเร่งเป็นความเร่งของกราฟความเร็ว)

 1 และ 3  
 1 และ 2  
 3 เท่านั้น  
 1, 2 และ 3  

15. จงเปรียบเทียบเวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ลงมาอย่างอิสระบนพื้นเอียง ไม่มีความเสียดทาน ดังรูปกับวัตถุที่ตกอย่างอิสระลงมาในแนวดิ่งจากระดับความสูงเท่ากัน (ส่วนใหญ่จะคิดว่าใช้เวลาเท่ากัน แต่ความจริงเวลาจะไม่เท่ากัน)

  = sinθ  
  = 2sinθ  
  = tanθ  
  = 2tanθ  

16. จรวดถูกยิงขึ้นจากพื้นด้วยความเร่ง a พบว่าเชื้อเพลิงหมดในเวลา t จงหาว่าความสูงๆ สุดเป็นกี่เท่าของความสูงขณะเชื้อเพลิงหมด
   
   
   
   

17. ความเร่งของอนุภาคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (t) ดังรูป ถ้าความเร็วของอนุภาคมีค่า 2 เมตร/วินาทีที่ t = 0 จงหาความเร็วของอนุภาคนี้ที่ t = 6 วินาที

 24 m/s  
 20 m/s  
 14 m/s  
 12 m/s  

18. รถยนต์คันหนึ่ง กำลังแล่นบนถนนระดับ ด้วยอัตราเร็ว 79 กม./ชม. คนขับเห็นการจราจรติดขัดข้างหน้าจึงเบรค โดยใช้เวลาเบรค 3.30 วินาที ด้วยความหน่วงคงที่ ปรากฏว่าเหลือความเร็ว 39.6 กม.ชม. จงหาระยะทางในช่วงการเบรคนี้ ในหน่วยเมตร
 39.6  
 21.9  
 54.3  
 56.1  

19. ขวดใบหนึ่งตกลงมาจากลูกบอลลูนซึ่งกำลังขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที ถ้าขณะนั้นลูกบอลลูนสูงจากพื้นดิน 100 เมตร หลังจากนั้น 4 วินาที ขวดจะอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร
 28  
 34  
 36  
 72  
 
  

20. วัตถุ x, y เริ่มวิ่งออกจากหยุดนิ่ง โดยวัตถุ x มีความเร่งเป็น 3 เท่าของวัตถุ y จงหาความสัมพันธ์ของความเร็วของวัตถุ x(vx) และวัตถุ y(vy) เมื่อวัตถุทั้งสองมีการกระจัดเท่ากัน
   
   
   
   
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 14379 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved