การเคลื่อนที่แนวตรง (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : มัธยม 4


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 

1. นักดิ่งพสุธาผู้หนึ่งกระโดดจากบอลลูน หลังจากกระโดดลงมาแล้วเป็นเวลา 5 วินาที จึงกระตุกร่มถ้าอัตราเร็วของเขาลดลงจนมีค่าเป็น 5 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นอัตราเร็วคงที่ภายในเวลา 3 วินาที หลังจากกระตุกร่ม อยากทราบว่าความหน่วงสูงสุดของนักดิ่งพสุธาผู้นี้มีขนาดกี่เมตรต่อวินาที2 สมมติว่าขนาดของอัตราหน่วงของเขาแปรค่าอย่างสม่ำเสมอ จากค่าสูงสุดเมื่อร่มกางใหม่ๆ จนเป็นศูนย์เมื่ออัตราเร็วของเขาคงที่ กำหนดให้อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2
 30  
 40  
 50  
 70  

2. ปล่อยลูกบอลเล็กๆ จากหลังคา เมื่อผ่านหน้าต่างซึ่งสูง 1.2 เมตร คนในห้องเห็นลูกบอลผ่านนาน 0.1 วินาที และหลังจากนั้นอีก 4 วินาที เห็นลูกบอลปรากฏที่ขอบล่างของหน้าต่างและกำลังเคลื่อนที่ขึ้น จงหาความสูงของตึกนี้ในหน่วยเมตร
 50  
 49.61  
 38.76  
 52.81  

3. ดำอยู่บนยอดหน้าผา ส่วนแดงอยู่ข้างล่างหน้าผาซึ่งสูง 80 เมตร ดำปล่อยก้อนหินลงมาหลังจากนั้น 2 วินาที แดงขว้างก้อนหินขึ้นในแนวเดียวกันด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที นานกี่วินาทีก้อนหินจะชนกัน
 หลังจากแดงขว้าง 1.5 วินาที  
 หลังจากแดงขว้าง 2.0 วินาที  
 หลังจากดำขว้าง 3.0 วินาที  
 หลังจากดำขว้าง 4.0 วินาที  

4. ในขณะหนึ่ง เครื่องบินลำหนึ่งอยู่ตรงตำแหน่งของระบบแกน X-Y เป็น (x, y) (100, -400) โดยมีหน่วยเป็น กม. เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชม. ตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง (500, 100) ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินลำนี้จะมีขนาดกี่ กม./ชม.
 600  
 640  
 680  
 720  

5. ลูกบอลลูกที่หนึ่งถูกโยนขึ้นจากหน้าผาซึ่งสูง 40 เมตร ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ลูกบอลลูกที่สองถูกปล่อยจากหน้าผา ลูกบอลลูกที่สามถูกโยนขึ้นจากเชิงหน้าผาด้วยความเร็วต้นเท่ากับลูกแรก ถ้าเหตุการณ์ทั้งสามนี้เกิดพร้อมกัน ลูกบอลลูกที่หนึ่งจะอยู่ห่างจากลูกบอลลูกที่สอง เท่ากับระยะที่ลูกบอลลูกที่สองห่างจากลูกบอลลูกที่สาม หลังจากลูกบอลทั้งสามถูกปล่อยให้เคลื่อนที่แล้วเป็นเวลากี่วินาที
 1  
 2  
 3  
 4  

6. จากรูป แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ A และ B โดยขณะเวลา 0 วินาที วัตถุทั้งสองอยู่สูงกว่ากัน 20 เมตร จงหาเวลาที่วัตถุทั้งสองผ่านกัน

 1 วินาที  
 2 วินาที  
 3 วินาที  
 4 วินาที  

7. ก้อนหิน A ถูกปล่อยให้ตกลงมาอย่างอิสระจากตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน 50 เมตร ในขณะเดียวกันก้อนหิน B ก็ถูกดีดขึ้นไปจากพื้นดินในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 ก้อนหินทั้งสองจะสวนทางกันในเวลา 2 วินาที  
 ก้อนหินทั้งสองจะตกกระทบพื้นดินในเวลาเดียวกัน  
 ก้อนหิน A ตกกระทบพื้นดินก่อน B   
 ก้อนหิน B ตกกระทบพื้นดินก่อน A  

8. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนขอบหน้าผาซึ่งสูงเท่ากับ S ชายคนนี้ขว้างก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากับ UA และในขณะเดียวกันก็ขว้างก้อนหิน B ลงไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากับ UB ก้อนหิน A และ B เคลื่อนที่อยู่ในอากาศเป็นเวลา tA และ tB แล้ว ตกกระทบพื้นเบื้องล่างด้วยอัตราเร็วปลายเท่ากับ VA และ VB ตามลำดับ ถ้า UA - UB = 15 m/s, tA - tB = 3 และ VA - VB = 5 m/s อยากทราบว่า S มีค่ากี่เมตร
 10  
 20  
 40  
 60  

9. วัตถุมวล m ไถลลงตามพื้นเอียงมุม θ กับแนวระดับซึ่งปราศจากความเสียดทานโดยเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ตำแหน่งสูง h จากพื้นดังรูป ความเร็วของวัตถุเมื่อถึงปลายล่างของพื้นเอียงมีค่าเท่าไหร่

 2gh  
 gh  
   
   

10. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ได้ความสัมพันธ์หว่างกระจัดกับเวลาดังสมการ S = 3t2 ความเร็วเฉลี่ยในวินาทีที่ 4 เป็นกี่เมตรต่อวินาที
 6.0 เมตรต่อวินาที  
 9.0 เมตรต่อวินาที  
 12.0 เมตรต่อวินาที  
 21.0 เมตรต่อวินาที  

11. ปล่อยวัตถุจากที่สูงแห่งหนึ่ง ได้ระยะทางในช่วงวินาทีที่ 5 เท่ากับ S1 และได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีก S2 ในอีก 1 วินาทีถัดไป ข้อใดคืออัตราส่วนของ S1 และ S2

   
   
   
   

12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 อัตราเร็วของวัตถุคงที่ ก็อาจมีความเร่งได้  
 แรงลัพธ์เป็นศูนย์ ความเร็วจะเปลี่ยนแต่ขนาดทิศทางไม่เปลี่ยน  
 เมื่ออัตราเร็วคงที่ โมเมนตัมของวัตถุต้องเป็นศูนย์เสมอ  
 ระยะทางต้องยาวกว่าการรกระจัดเสมอไป  

13. ในการวิ่งมาราธอน 5,000 เมตร ถ้านาย ก วิ่งด้วยความเร็วดังแสดงในกราฟข้างล่าง เขาจะถึงเส้นชัยในเวลากี่นาที

 2.3  
 2.8  
 3.3  
 3.8  

14. ความเร็ว (v) และความเร่ง (a) ในกราฟคู่ใดบ้าง ที่เป็นคู่ที่สอดคล้องกันอย่างถูกต้อง (กราฟความเร่งเป็นความเร่งของกราฟความเร็ว)

 1 และ 3  
 1 และ 2  
 3 เท่านั้น  
 1, 2 และ 3  

15. จงเปรียบเทียบเวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ลงมาอย่างอิสระบนพื้นเอียง ไม่มีความเสียดทาน ดังรูปกับวัตถุที่ตกอย่างอิสระลงมาในแนวดิ่งจากระดับความสูงเท่ากัน (ส่วนใหญ่จะคิดว่าใช้เวลาเท่ากัน แต่ความจริงเวลาจะไม่เท่ากัน)

  = sinθ  
  = 2sinθ  
  = tanθ  
  = 2tanθ  

16. จรวดถูกยิงขึ้นจากพื้นด้วยความเร่ง a พบว่าเชื้อเพลิงหมดในเวลา t จงหาว่าความสูงๆ สุดเป็นกี่เท่าของความสูงขณะเชื้อเพลิงหมด
   
   
   
   

17. ความเร่งของอนุภาคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (t) ดังรูป ถ้าความเร็วของอนุภาคมีค่า 2 เมตร/วินาทีที่ t = 0 จงหาความเร็วของอนุภาคนี้ที่ t = 6 วินาที

 24 m/s  
 20 m/s  
 14 m/s  
 12 m/s  

18. รถยนต์คันหนึ่ง กำลังแล่นบนถนนระดับ ด้วยอัตราเร็ว 79 กม./ชม. คนขับเห็นการจราจรติดขัดข้างหน้าจึงเบรค โดยใช้เวลาเบรค 3.30 วินาที ด้วยความหน่วงคงที่ ปรากฏว่าเหลือความเร็ว 39.6 กม.ชม. จงหาระยะทางในช่วงการเบรคนี้ ในหน่วยเมตร
 39.6  
 21.9  
 54.3  
 56.1  

19. ขวดใบหนึ่งตกลงมาจากลูกบอลลูนซึ่งกำลังขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที ถ้าขณะนั้นลูกบอลลูนสูงจากพื้นดิน 100 เมตร หลังจากนั้น 4 วินาที ขวดจะอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร
 28  
 34  
 36  
 72  
 
  

20. วัตถุ x, y เริ่มวิ่งออกจากหยุดนิ่ง โดยวัตถุ x มีความเร่งเป็น 3 เท่าของวัตถุ y จงหาความสัมพันธ์ของความเร็วของวัตถุ x(vx) และวัตถุ y(vy) เมื่อวัตถุทั้งสองมีการกระจัดเท่ากัน
   
   
   
   
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง : แบบฝึกหัดฟิสิกส์
    เข้าชม : 28704
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155