ตัวอย่างสำนวน
กำปั้นทุบดินไขความ : กำปั้นมีไว้สำหรับทุบหรือต่อยใช้แทนอาวุธได้ ถ้าเราใช้กำปั้นทุบถูกคนอื่น ก็จะทำให้ผู้นั้นเจ็บได้บ้าง แต่ถ้าใช้ทุบใครแล้วเขาหลบ ก็อาจพลาดไปถูกดินเข้า การที่กำปั้นทุบถูกดินนี้ นับว่าไม่ตรงเป้าที่ต้องการ สำนวนนี้จึงมักใช้หมายถึงคำตอบปัญหาต่างๆ ที่ไม่ตรงประเด็นสำคัญ แต่ก็มีส่วนถูก เช่นเดียวกับกำปั้นที่พลาดไปถูกดินนั่นเอง

ที่ใช้ : ใช้เป็นคำพูดเชิงประชดผู้ที่ตอบคำถามใดๆ โดยไม่คำนึงว่าตรงประเด็นที่ต้องการหรือไม่ เพียงแต่ได้ชื่อว่าถูกอย่างกว้างๆ เช่น ถามว่า "หมอคนนั้นเป็นใคร" ก็ตอบ "เป็นคน" แทนที่จะตอบว่า "เป็นแพทย์ที่ชำนาญการผ่าตัด" เป็นต้น

ตัวอย่าง : "เธอตอบอย่างนี้เขาเรียกว่า กำปั้นทุบดิน จะ ยังไงๆ ก็ถูก แต่ไม่ใช่คำตอบที่ฉันต้องการ"
    เรื่อง :
    เข้าชม : 1575
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155