แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน (ป.4 แผน 36)จงเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสี พร้อมทั้งเขียนคำอ่าน