แบบฝึกทักษะเรื่อง ทิศและแผนผัง (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : ป.6


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
 

Advertisement

1. ในการเขียนแผนผังบอกตำแหน่งสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเป็นสัญลักษณ์ คือภาพใดต่อไปนี้
 


  
 


  
 


  
 


  

2. มาตราส่วน 1 ซม. : 200,000 ซม. หมายถึงสิ่งใด
 ระยะ 1 ซม. ต่อระยะทางจริง 2 ซม.  
 ระยะ 1 ซม. ต่อระยะทางจริง 200 เมตร  
 ระยะทาง 1 เมตร ต่อระยะทางจริง 2,000 เมตร  
 ระยะ 1 ซม. ต่อระยะทางจริง 2,000 เมตร  

3. ข้อใดเป็นทิศหลัก
 ทิศเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตก  ทิศใต้  
 ทิศใต้  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทิศตะวันออก  ทิศเหนือ  
 ทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  
 ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศใต้  

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ระหว่างทิศใดกับทิศใด
 ทิศเหนือกับทิศใต้  
 ทิศใต้กับทิศตะวันตก  
 ทิศเหนือกับทิศตะวันออก  
 ทิศใต้กับทิศตะวันออก  

5. ทิศหลักแต่ละทิศทำมุมซึ่งกันและกันกี่องศา
 45 องศา  
 90 องศา  
 180 องศา  
 270 องศา  

Advertisement
Advertisement

6. ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก ทำมุมกี่องศา
 45 องศา  
 90 องศา  
 135 องศา  
 180 องศา  

7. ในแผนผังบอกมาตราส่วน 1 ซม. : 150 เมตร จุด ก ห่างจากจุด ข 4.6 ซม. ในระยะจริง จุด ก กับ จุด ข อยู่ห่างกันกี่เมตร
 670 เมตร  
 680 เมตร  
 690 เมตร  
 700 เมตร  

8. บ้านลัดดาอยู่ห่างโรงเรียน 3.8 กิโลเมตร ลัดดาต้องการเขียนแผนผังการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 500 เมตร
  ในแผนผังจะลากเส้นยาวกี่เซนติเมตร
 7.2 เซนติเมตร  
 7.6 เซนติเมตร  
 7.8 เซนติเมตร  
 8.0 เซนติเมตร  

9. สนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 180 เมตร ยาว 250 เมตร ต้องการทำแผนผังกว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร แผนผังนี้ใช้มาตราส่วนเท่าไร
 1 ซม. : 10 เมตร  
 1 ซม. : 50 เมตร  
 1 ซม. : 100 เมตร  
 1 ซม. : 150 เมตร  

10. การเขียนแผนผังแสดงการเดินทาง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งใด
 ทิศ และภาพ  
 มาตราส่วน และภาพ  
 จุดเริ่มต้น มาตราส่วน  
 กำหนดทิศ มาตราส่วน และจุดเริ่มต้น  

11. พรชัยวิ่งออกกำลังกาย โดยออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้ 200 เมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร วิ่งไปทางทิศเหนือ 200 เมตร พรชัยอยู่ทางทิศใดของจุดเดิม
 ทิศเหนือ  
 ทิศใต้  
 ทิศตะวันออก  
 ทิศตะวันตก  

12. บ้านของก้อยอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน 500 เมตร บ้านของหน่อยอยู่ทางใต้ของโรงเรียนครึ่งกิโลเมตร บ้านของหน่อยอยู่ทางใดของบ้านก้อย
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
 ทิศตะวันตกเฉียงใต้  
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

13.จากแผนผัง ประตูโรงเรียนอยู่ด้านใดของโรงเรียน
 ทิศเหนือ  
 ทิศใต้  
 ทิศตะวันออก  
 ทิศตะวันตก  

14. จากแผนผัง เมื่อเดินเข้าประตูโรงเรียน ขวามือของนักเรียนเป็นอาคารใด
 อาคารเรียน  
 โรงอาหาร  
 เรือนเกษตร  
 หอประชุม  

15. จากแผนผัง เสาธงอยู่ทางทิศใดของประตูโรงเรียน
 ทิศตะวันออก  
 ทิศตะวันตก  
 ทิศใต้  
 ทิศเหนือ  

16.ตลาดอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเท่าใด
 10 กิโลเมตร  
 15 กิโลเมตร  
 16 กิโลเมตร  
 24 กิโลเมตร  

17. สิ่งใดอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนประจำจังหวัด
 วัด  
 วิทยาลัยครู  
 ศาลากลางจังหวัด  
 สถานีขนส่ง  

18. พิพิธภัณฑ์อยู่ทางทิศใดของราชภัฏ
 ทิศเหนือ  
 ทิศใต้  
 ทิศตะวันออก  
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

19. พิพิธภัณฑ์อยู่ทางทิศใดของสถานีรถไฟ
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
 ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
 ทิศตะวันตก  

20. สุดาขับรถออกจากวัดผ่านศาลากลางจังหวัด เพื่อไปเรียนหนังสือที่ราชภัฏเป็นระยะทางเท่าใด
 7.5 กิโลเมตร  
 9 กิโลเมตร  
 13 กิโลเมตร  
 18 กิโลเมตร  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 19025
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155