ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 2)
 
ระดับชั้น : ป.6

ข้อ 1 - 10 จงหา ห.ร.ม. ของจำนวนต่อไปนี้

ข้อ 11 - 20 จงหา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

 

Advertisement

1. ห.ร.ม. ของ 6, 9  =  ?
     คำตอบ 
 

2. ห.ร.ม. ของ 10, 45  =  ?
     คำตอบ 
 

3. ห.ร.ม. ของ 36, 12  =  ?
     คำตอบ 
 

4. ห.ร.ม. ของ 84, 70  =  ?
     คำตอบ 
 

5. ห.ร.ม. ของ 14, 28  =  ?
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ห.ร.ม. ของ 49, 56, 63  =  ?
     คำตอบ 
 

7. ห.ร.ม. ของ 25, 50, 100  =  ?
     คำตอบ 
 

8. ห.ร.ม. ของ 14, 42, 50  =  ?
     คำตอบ 
 

9. ห.ร.ม. ของ 10, 12, 20  =  ?
     คำตอบ 
 

10. ห.ร.ม. ของ 6, 9, 12  =  ?
     คำตอบ 
 

11. ค.ร.น. ของ 3, 6, 9  =  ?
     คำตอบ 
 

12. ค.ร.น. ของ 4, 6, 12  =  ?
     คำตอบ 
 

13. ค.ร.น. ของ 6, 9, 24  =  ?
     คำตอบ 
 

14. ค.ร.น. ของ 7, 14, 28  =  ?
     คำตอบ 
 

15. ค.ร.น. ของ 42, 56, 63  =  ?
     คำตอบ 
 

16. ค.ร.น. ของ 25, 50, 100  =  ?
     คำตอบ 
 

17. ค.ร.น. ของ 36, 50, 100  =  ?
     คำตอบ 
 

18. ค.ร.น. ของ 14, 42, 50  =  ?
     คำตอบ 
 

19. ค.ร.น. ของ 10, 12, 20  =  ?
     คำตอบ 
 

20. ค.ร.น. ของ 10, 15, 20  =  ?
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 2096 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved