ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1


ระดับชั้น : ม.3


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 

1. การเก็บแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 เก็บในบ่อน้ำนิรภัย  
 เก็บในบ่อคอนกรีตหนา  
 ฝังดินและปิดทับด้วยคอนกรีต  
 เก็บในแท่งตะกั่วหนาพร้อมกับมีเครื่องหมายเตือนภัย  

2. บรรยากาศของโลกมีลักษณะแบ่งเป็นชั้นตามชนิดของมวลสาร ขนาด และการเปลี่ยนแปลงของกระแสอากาศ การศึกษาด้านมลพิษของอากาศจะให้ความสำคัญกับบรรยากาศชั้นใดมากที่สุด
 โทรโปสเฟียร์  
 สตราโตสเฟียร์  
 ไอโอโนสเฟียร์  
 เทอร์โมสเฟียร์  

3.


แผนผังนี้ควรเรียกว่าอย่างไร
 กระบวนการทับถมและสร้างดิน  
 กระบวนการทับถมรวมตัวของแร่ธาตุกลายเป็นดิน  
 กระบวนการสลายตัวผุพังทางกายภาพเกิดเป็นดิน  
 กระบวนการสลายตัวและกระบวนการสร้างดิน  

4. คุณจุ๊บแจงนำขวดพลาสติกใส (PET) มาดัดแปลงและเขียนลวดลายให้สวยงาม แล้วนำมาใช้เป็นภาชนะปลูกไม้ประดับ การกระทำดังกล่าวของคุณจุ๊บแจงน่าจะมีความหมายตรงกับคำในข้อใดมากที่สุด
 รีไซเคิล (Recycle)  
 รียูส (Reuse)  
 รีธิงค์ (Rethink)  
 รีฟิลล์ (Refill)  

5. นักเรียนคนหนึ่งศึกษาสมบัติของสารเพื่อจัดหมวดหมู่ แล้วบันทึกผลในตารางดังนี้

การบันทึกชนิดสารได้ถูกต้องคือข้อใด
 ก, ข, จ  
 ข, ค, ง  
 ก, ค, ง  
 ก, ค, จ  

6.

ปฏิกิริยาที่ 1   กรดกำมะถัน + หินปูน  ได้ ก๊าซ ก
ปฏิกิริยาที่ 2 โลหะสังกะสี + กรดเกลือ ได้ ก๊าซ ข
ปฏิกิริยาที่ 3 การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยมีโซเดียมซัลเฟตเป็นอิเล็กโทรไลต์ จะได้ ก๊าซ ค ที่ขั้วบวก และ ก๊าซ ง ที่ขั้วลบ
รูปใดระบุวิธีการทดสอบก๊าซได้ถูกต้อง
 รูปที่ 1 - ก๊าซ ก และ ก๊าซ ข  
 รูปที่ 2 - ก๊าซ ข และ ก๊าซ ง  
 รูปที่ 3 - ก๊าซ ข และ ก๊าซ ง  
 รูปที่ 1 - ก๊าซ ข และ ก๊าซ ง
รูปที่ 2 - ก๊าซ ค
  

7. รูปใดต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของอะตอมได้ถูกต้อง
 

  
 

  
 

  
 


  

8. ถ้าลำดับขั้นตอนในการแยกสารผสมเป็นดังนี้

    1. อุ่นในภาชนะปิด          2. ละลายน้ำแล้วกรอง          3. ระเหยแห้ง

สารผสมดังกล่าวประกอบด้วยสารในข้อใด
 ทราย  ผงถ่าน  ผงเหล็ก  
 น้ำมันพืช  น้ำแข็งแห้ง  น้ำตาลทราย  
 การบูร  ผงถ่าน  เกลือแกง  
 ผงซักฟอก  ทราย  จุนสี  

9. สัญลักษณ์ของธาตุในข้อใดที่ทุกธาตุเป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำกระด้างถาวร
 Ca  Mg  Na  
 Ca  Mg  Cl  
 H  C  O  
 S  Cl  Na  

10.
ก. สารละลายด่างทับทิมเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข. สารละลายจุนสีเข้มข้นร้อยละ 18 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ค. น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 6 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สารละลายในข้อใดที่มีมวลเป็นกรัมของตัวถูกละลายเท่ากัน
 ก, ข  
 ข, ค  
 ก, ค  
 ทั้ง ก, ข ,ค  

11. ข้อใดเรียงลำดับค่า pH ของสารละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง
 น้ำมะขาม  น้ำกลั่น  น้ำยาล้างจาน  
 ผงซักฟอก  น้ำฝน  น้ำยาล้างห้องน้ำ  
 น้ำยาเช็ดกระจก  น้ำมันพืช  สบู่เหลว  
 น้ำเชื่อม  น้ำโซดา  น้ำปูนใส  

12.
ผลการทดลองที่ ไม่ถูกต้อง คือหมายเลขใด
 (1), (6), (7), (8)  
 (5), (6), (8), (11)  
 (3), (7), (9), (11)  
 (8), (8), (10), (12)  

13. การทดลองที่ 1  ไข่ขาวดิบ + ของเหลว ก + สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเขย่า เกิดสีม่วงขึ้น

การทดลองที่ 2  น้ำองุ่น + ของเหลว ข อุ่นให้ร้อน เกิดตะกอนสีแดงอิฐ

การทดลองที่ 3  น้ำแป้ง + ของเหลว ค เกิดตะกอนสีน้ำเงิน

การทดลองที่ 4  ปุ๋ยยูเรีย + ของเหลว ง + เกิดก๊าซแอมโมเนีย

ของเหลว ก, ข, ค และ ง คือสารละลายของสารใดตามลำดับ
 คอปเปอร์ซัลเฟต  เบเนดิกต์  เกลืออนามัย  น้ำปูนใส  
 เบเนดิกต์  คอปเปอร์ซัลเฟต  ไอโอดีน  โซเดียมไฮดรอกไซด์  
 ไบยูเร็ต  เบเนดิกต์  เกลืออนามัย  โซเดียมไฮดรอกไซด์  
 คอปเปอร์ซัลเฟต  เบเนดิกต์  ไอโอดีน  น้ำปูนใส  

14. เครื่องหมายเตือนอันตรายกับสารคู่ใดมีความสัมพันธ์กัน
 
Co

  
 
น้ำยาล้างเล็บ

  
 
น้ำยาล้างห้องน้ำ

  
 
ไนโตรเจนเหลว

  

15. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
 อะมีบา  พลานาเรีย  
 ไฮดรา  พารามีเซียม  
 ยีสต์  อะมีบา  
 คลอเรลลา  ยีสต์  

16. การแลกเปลี่ยนก๊าซกับสิ่งแวดล้อมในร่างกายมนุษย์เกิดที่บริเวณใดเป็นตำแหน่งแรก
 เซลล์ร่างกายกับเส้นเลือดฝอย  
 เส้นเลือดฝอยกับเยื่อหุ้มปอด  
 เส้นเลือดฝอยกับถุงลม  
 ถุงลมกับเซลล์ร่างกาย  

17. ข้อความใดกล่าวถึงประชากรได้ถูกต้อง
 ในสระน้ำมีปลาช่อนชุกชุม  
 ตลาดนัดสวนจตุจักรมีกุหลาบและมะลิให้เลือกซื้อหลายพันธุ์  
 ฤดูฝนสนามหญ้าเต็มไปด้วยหญ้าแพรกและหญ้าแห้วหมู  
 จากการสำรวจบ่อน้ำบ้านป้าแจ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พบว่า มีบัวหลวงหลายต้น  

18. ให้  n = อะมีบา  ข = ยุง  ค = กุ้ง  ง = ไส้เดือนดิน

เลือดของสิ่งมีชีวิตพวกใดไม่มีสี
 ก และ ข  
 ข และ ค  
 ค และ ง  
 ก และ ค  

19. เมื่อรับประทานข้าวเหนียว ร่างกายจะย่อยจนดูดซึมไปใช้ได้โดยส่งเอนไซม์มาจากแหล่งใดบ้าง
 ต่อมน้ำลาย  กระเพาะอาหาร  
 กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  
 ต่อมน้ำลาย  ตับอ่อน  ลำไส้เล็ก  
 ต่อมน้ำลาย  ตับ  ตับอ่อน  และลำไส้เล็ก  

20. ข้อใดกล่าวถึงสาเหตุและอาการเมื่อขาดสารอาหาร ไม่ถูกต้อง
 การขาดวิตามินบี 2 ทำให้เป็นโรคเหน็บชา  
 การขาดธาตุแมกนีเซียม จะส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท  
 การขาดวิตามิน เค ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด  
 การขาดธาตุโซเดียม จะส่งผลต่อปริมาณน้ำในร่างกาย  

21. การปลูกกล้วยไม้ตระกูลหวาย เมื่อปลูกไปนานๆ จะออกดอกชิดกันมากจนดอกเบียดกัน ควรใช้สารเคมีชนิดใดยืดช่อกล้วยไม้
 ออกซิน  
 เอทีลีน  
 ไซโตไคนิน  
 จิบเบอเรลลิน  

22. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดพลังงานศักย์
 วัวกินหญ้า  
 หนอนแมลงวันกินเนื้อปลาเน่า  
 งูกินลูกแมว  
 ใบต้นสักดูดพลังงานแสงไปสังเคราะห์ด้วยแสง  

23. การผสมพันธุ์ระหว่างลักษณะเด่นพันธุ์แท้กับลักษณะด้อย จะได้ลูกเป็นแบบใด
 ลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย 3 : 1  
 ลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย 1 : 3  
 ปรรากฎเพียงลักษณะเดียว  
 ปรากฎลักษณะกึ่งกลางระหว่างพ่อแม่  

24. ข้อความใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ย่อยสลายอินทรียสารกับผู้ผลิต
 หนอนบนซากสุนัข  
 ราน้ำค้างเจริญอยู่บนใบองุ่น  
 ลูกอ๊อดกินตะไคร่น้ำ  
 พลูด่างบนต้นมะม่วง  

25. ดอกไม้ในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ แต่เป็นดอกไม่ครบส่วน
 บวบ  
 แตงกวา  
 ข้าวโพด  
 ข้าวเจ้า  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 222301
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155