ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
   

แบบทดสอบ การพูด (ม.1)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

 

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายโดยตรงของ มุขปาฐะ
 การเล่า  
 การบอก  
 การสั่งสอน  
 การทำให้ดู  

2. มรดกไทยข้อใดที่ตกทอดมาโดยมุขปาฐะ
 จิตรกรรม  
 ประติมากรรม  
 วรรณกรรม  
 ดนตรีนาฏศิลป์  

3. สำนวนใดมีความหมายทางการพูดเหมือนกับ นายว่าขี้ข้าพลอย
 ปากปลาร้า  
 ใส่ถ้อยร้อยคำ  
 ลูกขุนพลอยพยัก  
 ไม่พูดพร่ำทำเพลง  

4. การพูดข้อใดที่เกิดผลเสีย
 บอดเล่าเก้าสิบ  
 ปากเป็นชักยนต์  
 มะนาวไม่มีน้ำ  
 ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ  

5. การพูดในข้อใดต่างจากข้ออื่นๆ
 ปากว่าตาขยิบ  
 ปากหวานก้นเปรี้ยว  
 ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม  
 มือถือสากปากถือศีล  

6. "ก่อนจะทำสิ่งใดคิดให้รอบคอบ          เพียงแต่ชอบใช่ว่าจะถูกต้อง
อาจผิดพลาดหากขาดสติไม่ตริตรอง    จงยึดตามทำนองคลองธรรมเทอญ"

ข้อใดคือจุดประสงค์ของบทกลอนข้างต้น
 แนะนำ  
 สั่งสอน  
 อธิบาย  
 ชี้แจง  

7. สำนวนใดมีความหมายให้ระมัดระวังคำพูด
 หูเบา  
 น้ำผึ้งหยดเดียว  
 กำแพงมีหูประตูมีตา  
 น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย  

8. สำนวนข้อใดเกี่ยวกับการพูด
 สิ้นไร้ไม้ตอก  
 รู้เท่าไม่ถึงการณ์  
 ขวานผ่าซาก  
 จับปลาสองมือ  

9. "น้ำไหลไฟดับ" เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับอะไร
 การฟัง  
 การพูด  
 การอ่าน  
 การเขียน  

10. โต้ตอบ หมายความว่าอย่างไร
 เถียงกัน  
 ต่อว่ากัน  
 พูดกัน  
 อธิบายให้ฟัง  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 15966 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved