แบบทดสอบ อ่านบทร้อยกรอง (ม.1)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


 

1. "กายภาพรับบำบัดตัวข้องขัดที่ตรงไหนหมอนวดนวดลงไปถูกที่ได้ก็หายพลัน" เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
 กาพย์ยานี  
 กาพย์ฉบัง  
 กาพย์สุรางคนางค์  
 กลอนสุภาพ  

2. ข้อใดไม่ใช่สัมผัสบังคับของบทประพันธ์ข้างต้น
 ภาพ - รับ  
 บัด - ขัด  
 ไหน - ไป  
 ไป - ได้  

3. "ไก่มักเห็นตีนงู งูสู้ดูเห็นนมไก่ ต่างฝ่ายต่างรู้ใจ..........."

ควรนำข้อใดเติมวรรคที่หายไป
 ต่างก็ไม่ไปจากกัน  
 เท่าทันได้ในชั้นเชิง  
 พิสูจน์ได้หัวใจงู  
 งูกับไก่ไปด้วยกัน  

4. เสียงของวรรคใดที่ต้องอ่านช้าเนิบๆ
 ออดอ่อยอ้อยสร้อยเศร้า  
 น้ำตาเคล้าคลอข้าวกิน  
 เจ็บจิตพิษชีวิน  
 จะด่าวดิ้นให้สิ้นใจ  

5. "จะก้าวไปข้างหน้าแต่ละครั้ง   ค่อยยับยั้งชั่งจิตค่อยคิดก้าว"

บทกลอนข้างต้นมีคุณค่าด้านใด
 ให้คติธรรม  
 เตือนใจ  
 สั่งสอน  
 ให้ข้อธรรม  

6. ละอายใจได้แต่แบมือรับ    ไม่อาจจับใดยื่นคืนสนอง
แต่รู้เถิดทุกคราที่ตามอง     นัยน์ตาสองล้ำลึกสำนึกคุณ

บทกลอนข้างต้นให้ความรู้สึกใดแก่ผู้อ่าน
 เห็นใจ  
 เข้าใจ  
 ซึ้งใจ  
 ท้อใจ  

7. ยาบ้ายาม้ายาอี    ล้วนแต่ไม่ดี...................

ควรเติมด้วยวรรคใด
 ไม่ควรเสพยาบ้า  
 ยาบ้าชั่วช้าอย่าเสพ  
 ชักพาชีวีต่ำทราม  
 เสพยาพาบ้าตาม  

8. "ฟ้าใสน้ำใสใจใส    สะอาดปราศภัย    ดวงใจสุขสงบร่มเย็น"

กาพย์ฉบังข้างต้นนี้ให้อารมณ์ใดแก่ผู้อ่าน
 รื่นรมย์  
 สันติ  
 สดชื่น  
 ซาบซึ้ง  

9. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 - 10

---ปากใจไม่ตรงกัน ความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืน
ใจเกลียดแต่ปากฝืน พูดแต่งลิ้นสิ้นความหมาย
์ี้ปากใจให้ตรงเถิด ผลจักเกิดทั้งต้นปลาย
ผู้พูดใจสบาย ผู้ฟังเล่าเข้าใจตรง

บทประพันธ์นี้กล่าวเน้นเรื่องใด
 การสื่อความหมาย  
 ความสำคัญของปาก  
 ความสำคัญของคำพูด  
 ความเข้าใจของผู้ฟัง  

10. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 - 10

---ปากใจไม่ตรงกัน ความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืน
ใจเกลียดแต่ปากฝืน พูดแต่งลิ้นสิ้นความหมาย
์ี้ปากใจให้ตรงเถิด ผลจักเกิดทั้งต้นปลาย
ผู้พูดใจสบาย ผู้ฟังเล่าเข้าใจตรง

"ใจเกลียดแต่ปากฝืน   พูดแต่งลิ้นสิ้นความหมาย" ข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด
 ปากหวานก้นเปรี้ยว  
 ปากเป็นเอกเลขเป็นโท  
 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก  
 ปากคนยาวยิ่งกว่าปากกา  

11. การอ่านเพื่อเอื้อสัมผัส "เคารพ อภิวาท" ควรอ่านอย่างไร
 อะ - พิ - วาด  
 อพิ - วาด  
 อบ - พิ - วาด  
 อับ - พิ - วาด  

12. สร้างทุกข์ใดให้ท่าน ..................
สร้างสุขสุขจักดล    ผลสุขล้นแก่คนทำ

ควรเติมด้วยวรรคใด
 ความสุขหวานหวานดวงใจ  
 จงเจือจานกันและกัน  
 ทุกข์นั้นพาลพาทุกข์ใจ  
 ทุกข์นั้นพาลมาสู่ตน  

13. กลอนวรรคใด จรรโลงใจให้มีพฤติกรรมที่สูงขึ้น
 อยู่เฉยเฉยดีกว่าอย่าไปยุ่ง  
 เข้าช่วยเหลือดีกว่าดูอยู่เฉยเฉย  
 โลกมันยุ่งเพราะคนสนใจยุ่ง  
 เขาจะทำอะไรช่างใครเขา  

14. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 16

       ขัดเอ๋ยขัดข้อง
  ที่หมายปองก็ไม่เป็นเช่นคิดหวัง
  อย่าท้อจิตย่อหย่อนอ่อนกำลัง
  ควรคิดตั้งหน้าใหม่ใจเย็นเย็น
  หาลู่ทางแก้ไขให้มั่นเหมาะ
  คงจำเพาะพบวิธีชี้ให้เห็น
  เหมือนเมฆน้อยคล้อยเคลื่อนผ่านเดือนเพ็ญ
  เดือนจะเด่นเวหาน่าชมเอย
บทประพันธ์นี้มีใจความสำคัญอย่างไร
 อุปสรรคเป็นทางนำสู่ความสำเร็จ  
 ชีวิตคือการต่อสู้    ศัตรูคือยากำลัง  
 ความพยายามนำมาซึ่งความหวัง  
 ความผิดหวังนำมาสู่การต่อสู้  

15. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 16

       ขัดเอ๋ยขัดข้อง
  ที่หมายปองก็ไม่เป็นเช่นคิดหวัง
  อย่าท้อจิตย่อหย่อนอ่อนกำลัง
  ควรคิดตั้งหน้าใหม่ใจเย็นเย็น
  หาลู่ทางแก้ไขให้มั่นเหมาะ
  คงจำเพาะพบวิธีชี้ให้เห็น
  เหมือนเมฆน้อยคล้อยเคลื่อนผ่านเดือนเพ็ญ
  เดือนจะเด่นเวหาน่าชมเอย
คำว่า "เมฆน้อย" หมายถึงอะไร
 ความคิด  
 อุปสรรค  
 ความผิดหวัง  
 ความพยาบาท  

16. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 - 16

       ขัดเอ๋ยขัดข้อง
  ที่หมายปองก็ไม่เป็นเช่นคิดหวัง
  อย่าท้อจิตย่อหย่อนอ่อนกำลัง
  ควรคิดตั้งหน้าใหม่ใจเย็นเย็น
  หาลู่ทางแก้ไขให้มั่นเหมาะ
  คงจำเพาะพบวิธีชี้ให้เห็น
  เหมือนเมฆน้อยคล้อยเคลื่อนผ่านเดือนเพ็ญ
  เดือนจะเด่นเวหาน่าชมเอย
จากบทประพันธ์นี้แสดงว่าผู้เขียนเป็นคนอย่างไร
 สิ้นหวังทุกอย่างในชีวิต  
 ชีวิตพบแต่ความสำเร็จ  
 เคยพบอุปสรรค และแก้ไขได้  
 เคยพบอุปสรรค แต่แก้ไขไม่สำเร็จ  

17. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17 - 20

---เริ่มเรียนให้เร่งรู้ ทั้งสี่องค์ประมาณหมาย
หนึ่งฟังอย่าฟังดาย จงตั้งจิตกำหนดจำ
์ี้หนึ่งให้อุตสาหะ เอาจิตคิดพินิจทำ
หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอำ ฉงนใดให้เร่งถาม
หนึ่งใจให้หมายมั่น ลิขิตข้อสุขุมความ
พร้อมองค์จึงทรงนาม ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา

ใจความสำคัญของบทร้อยกรองนี้ตรงกับข้อใด
 ให้มีความอุตสาหะในการเรียน  
 ให้มีความตั้งใจเอาใจใส่การเรียน  
 ให้รู้จักฟัง คิด ถาม เขียน เพื่อความสำเร็จ  
 ให้รู้จักถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ครูสอน  

18. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17 - 20

---เริ่มเรียนให้เร่งรู้ ทั้งสี่องค์ประมาณหมาย
หนึ่งฟังอย่าฟังดาย จงตั้งจิตกำหนดจำ
์ี้หนึ่งให้อุตสาหะ เอาจิตคิดพินิจทำ
หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอำ ฉงนใดให้เร่งถาม
หนึ่งใจให้หมายมั่น ลิขิตข้อสุขุมความ
พร้อมองค์จึงทรงนาม ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา

"ฟังดาย" หมายความว่าอย่างไร
 ฟังหูไว้หู  
 ฟังผ่านหูไปเฉยๆ  
 ฟังเรื่องไร้สาระ  
 เลือกฟังแต่สิ่งดี  

19. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17 - 20

---เริ่มเรียนให้เร่งรู้ ทั้งสี่องค์ประมาณหมาย
หนึ่งฟังอย่าฟังดาย จงตั้งจิตกำหนดจำ
์ี้หนึ่งให้อุตสาหะ เอาจิตคิดพินิจทำ
หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอำ ฉงนใดให้เร่งถาม
หนึ่งใจให้หมายมั่น ลิขิตข้อสุขุมความ
พร้อมองค์จึงทรงนาม ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา

องค์ประกอบของการเรียนรู้สี่อย่างมีอะไรบ้าง
 ฟัง คิด ถาม ท่อง  
 ฟัง คิด ถาม เขียน  
 ฟัง อ่าน พูด เขียน  
 ฟัง ถาม อ่าน ท่อง  

20. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17 - 20

---เริ่มเรียนให้เร่งรู้ ทั้งสี่องค์ประมาณหมาย
หนึ่งฟังอย่าฟังดาย จงตั้งจิตกำหนดจำ
์ี้หนึ่งให้อุตสาหะ เอาจิตคิดพินิจทำ
หนึ่งห้ามอย่าเอื้อนอำ ฉงนใดให้เร่งถาม
หนึ่งใจให้หมายมั่น ลิขิตข้อสุขุมความ
พร้อมองค์จึงทรงนาม ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา

"ลิขิต" แปลว่าอะไร
 เขียน  
 ถาม  
 คิด  
 ฟัง  
 
           
 
 
 
 
  เรื่อง :
  เข้าชม : 23933
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155