แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 5)


ระดับชั้น : ป.6


 

Advertisement

1. เลข 4 ในข้อใดมีค่าเท่ากับ 40 × 100
 342,629  
 314,534  
 682,431  
 411,123  

2. ตัวเลขใดเมื่อนำมาเติมใน  ∉  แล้วทำให้  60,128 ÷ ∉ = 518  เศษ  40
 11  
 116  
 16  
 161  

3. ในจำนวน 1,536,942 เลข 6 มีค่ามากกว่าเลข 4 อยู่เท่าใด
 560  
 5,560  
 5,600  
 5,960  

4. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 55
 (5 × 1) + (5 × 10)  
 (5 × 2) + (5 × 1)  
 (5 × 102) + (50 × 10)  
 (5 × 102) + 2  

5. ข้อใดมีค่าเท่ากับ "หกร้อยล้าน"
 600 × 108  
 60 × 108  
 6 × 109  
 6 × 108  

Advertisement
Advertisement

6. 39 × 106  มีค่าตรงกับข้อใด
 39,106  
 390,106  
 39,000,000  
 391,000,000  

7. ตัวประกอบร่วมมีลักษณะอย่างไร
 เป็นตัวประกอบเฉพาะ  
 เป็นตัวประกอบมีค่ามากที่สุด  
 มีมากกว่าหนึ่งจำนวน  
 มีปรากฎอยู่ในทุกจำนวน  

8. ห.ร.ม. ของ 126 และ 315 คือ
 9  
 12  
 15  
 27  

9. จงหาค่าเศษส่วนอย่างต่ำของ  
 17m  
 18m  
 19m  
 20m  

10. 3 × 3 × 2  เป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนใด
 8  
 18  
 28  
 38  

11. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
 6,463   6,543   6,354  
 6,654   6,453   6,645  
 6,435   6,654   6,453  
 6,534   6,453   6,345  

12. ข้าวสารหนัก 85 กิโลกรัม จัดแบ่งใส่ถุงเล็กๆ ถุงละ 2.5 กิโลกรัม จะได้กี่ถุง
 30 ถุง  
 33 ถุง  
 32 ถุง  
 34 ถุง  

13. 5.965 × 3.1284 คำตอบที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
 3 ตำแหน่ง  
 4 ตำแหน่ง  
 6 ตำแหน่ง  
 7 ตำแหน่ง  

14. ของเลขจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ 24 เลขจำนวนนั้นมีค่าเท่าใด
 54  
 864  
 384  
 576  

15. เหรียญห้าบาทหนา 4 มิลลิเมตร คิดเป็นกี่เซนติเมตร
 0.0004 เซนติเมตร  
 0.004 เซนติเมตร  
 0.04 เซนติเมตร  
 0.4 เซนติเมตร  

16. 0.001 × 0.001 มีค่าเท่ากับข้อใด
 0.001  
 0.0001  
 0.00001  
 0.000001  

17. ถ้า  30.23 = ∉ - 6.59  แล้วจำนวนใน  ΢  เท่ากับข้อใด
 36.82  
 38.26  
 32.68  
 36.28  

18. มีผ้าอยู่ 209 เมตร แบ่งให้พนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งนำไปตัดชุดคนละ 5.2 เมตร จะแบ่งผ้าได้กี่คน และจะเหลือเศษผ้าอยู่กี่เมตร
 39 คน 1 เมตร  
 40 คน 1 เมตร  
 39 คน 2 เมตร  
 40 คน 2 เมตร  

19. จำนวนใดมีค่าโดยประมาณ 5.7 หน่วย
 5.64  
 5.65  
 5.75  
 5.78  

20. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีพื้นที่ 75 ตารางเซนติเมตร มีฐานยาว 15 เซนติเมตร จะมีความสูงเท่าใด
 7 เซนติเมตร  
 10 เซนติเมตร  
 15 เซนติเมตร  
 1,125 เซนติเมตร  

21. นิติการมีเงิน C บาท นิธิดลมีเงินเป็น ของนิติการ ถ้านิธิดลมี 5,260 บาท นิติการจะมีเงินเท่าใด
 10,520 บาท  
 15,780 บาท  
 3,506 บาท  
 7,890 บาท  

22. จากรูป เส้นขอบของลูกบาศก์ยาวรวมกันเป็นเท่าใด
 21 เซนติเมตร  
 56 เซนติเมตร  
 63 เซนติเมตร  
 84 เซนติเมตร  

23. จำนวนใดต่อไปนี้มีค่าน้อยที่สุด
 5,369  
 5,396  
 5,399  
 5,366  

24. จำนวนเลขต่อไปนี้จัดอย่างเป็นระบบ 45, 46, 48, 51, 55, 60, ∉, ... จงหาจำนวนใน ∉
 63  
 66  
 67  
 69  

25. มีบัตรอยู่ 4 ใบ       นำบัตรเหล่านี้มาเรียงกันให้เป็นจำนวนที่มีสี่หลักและมีค่ามากที่สุด จะเป็นจำนวนอะไร
 5,827  
 7,825  
 8,257  
 8,752  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 6895
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155