૵ (Sets)


 1. ૵ӡѴ ૵ըӹǹҪԡ繨ӹǹǡ ٹ

  A = {1, 2, 3, 4} ¶֧ ૵ A ըӹǹҪԡ 4 ѧ ૵ A ૵ӡѴ

  B = {x l x N 1 < x < 2} ¶֧ ૵ B Ҫԡ 0 ѧ ૵ B ૵ӡѴ


 2. ૵͹ѹ ૵öѺӹǹҪԡ繨ӹǹǡ͹ (ըӹǹҪԡҡ)

  A = {1, 2, 3, 4, ...} ¶֧ ૵ A Ҫԡ繨ӹǹѺҡ¹Ѻǹ騺

  B = {x l x Q 0 < x < 5} ¶֧ ૵ B Ҫԡ繨ӹǹá (շ駨ӹǹӹǹҡ¹Ѻǹ)


 3. ૵ҧ ૵ըӹǹҪԡ ૵ըӹǹҪԡҡѺٹ

  A = { }

  B = {x l x N x < 1}
 1. ẺᨡᨧҪԡ

  A = {1, 2, 3, 4, ...}

  B = {x, y, z}


 2. Ẻ͡͹

  A = {x l x I X - 5 = 0}

  B = {x l x 繪ͧ͢ѹ 1 ѻ}
 1. ૵ҡѹ (Equal sets)

  ૵ҡѹͧ૵ еͧ૵͹ѹء ¹᷹ѭѡɳ A = B

  A = {1, 2, 3} B = {2, 1, 1, 3}

  A = B


 2. ૵ºҡѹ (Equivalent sets)

  ૵ͧ૵ ͧӹǹҪԡҡѹ ¹᷹ѭѡɳ A ↔ B

  A = {x, y, z}

  B = {1, 2, 3}

  A ↔ B
૵ A Ѻ૵ͧ૵ B ҪԡءǢͧ૵ A Ҫԡͧ૵ B ¹᷹ѭѡɳ A B ѭѡɳ "Ѻ૵"

A = {a, b, c} B = {a, b, c ,d}

A B B A


  Ѻ૵

  A B A ≠ B ѧҧ ¡ A Ѻ૵ͧ B


  ҨӹǹѺ૵

  ૵ A ૵ӡѴ Ҫԡ n

   ӹǹѺ૵ͧ A = 2n

  ͤè ૵ҧ (Ø) Ѻ૵ͧء ૵


  ѵԢͧѺ૵

  ˹ A, B C ૵

  1. A A


  2. Ø A


  3. A = B B = A


  4. A B B C A C


  5. A = B A B B A
ôԹǡѺ૵ 繡ôԹҧ૵ҡ૵˹ 4 Ẻ

 1. ¹ (Union)

  ¹ͧ૵ A ૵ B ૵ҪԡҪԡͧ૵ A ૵ B

  ͧͧ૵ ¹᷹ѭѡɳ A B

   蹤 A B = {x l x A x B x Ҫԡͧͧ૵}

   A = {0, 1, 2, 3} B = {1, 3, 5, 7}

   A B = {0, 1, 2, 3, 5, 7}


 2. Թૡѹ (Intersection)

  Թૡѹͧ૵ A ૵ B ૵ҪԡҪԡͧ૵ A ૵ B

  ¹᷹ѭѡɳ A ∩ B

   蹤 A ∩ B = {x l x A x B}

   A = {0, 1, 2, 3} B = {0, 3, 5}

   A ∩ B = {0, 3}


 3. (Complement)

  ˹૵ A Ѻ૵ͧ͡ѷ

  ͧ૵ A ૵СͺҪԡҪԡͧ Ҫԡͧ૵ A ¹᷹ѭѡɳ A'

   蹤 A' = {x l x x A}

   = {0, 1, 2, 3, 4} , A = {0, 2, 4} B = {3, 4}

   A' = {1, 3}

   B' = {0, 1 ,2}


 4. ŵҧ (Difference)

  ŵҧҧ ૵ A ૵ B ¶֧ ૵Ҫԡ૵ A ૵ B
  ¹᷹ѭѡɳ A - B
  ŵҧҧ ૵ B ૵ A ¶֧ ૵Ҫԡ૵ B ૵ A
  ¹᷹ѭѡɳ B - A

   蹤 A - B ={x l x A x B}

   B - A = {x l x B x A}

   A = {0, 1, 2, 3, 4} B = {3, 4, 5, 6, 7}

   A - B = {0, 1, 2}

   B - A = {5, 6, 7}૵ ૵ͧѺ૵ ¹᷹ѭѡɳ P(A)

  蹤 P(A) = {x l x A}

  A = {1, 2, 3}

  P(A) = {Ø, {1} , {2} , {3} , {1, 2} , {1, 3} , {2, 3} , {1, 2, 3}}

  ѵԢͧ૵

  ˹ A B ૵

  1. Ø P(A)


  2. Ø P(A)


  3. A P(A)


  4. A ૵ӡѴ A Ҫԡ n P(A) Ҫԡ 2n


  5. A B P(A) P(B)


  6. P(A) ∩ P(B) = P(A ∩ B)


  7. P(A) P(B) P(A B)  ó 2 ૵

   n(A B) = n(A) + n(B) - n(A ∩ B)


  ó 3 ૵

   n(A B C) = n(A) + n(B) + n(c) - n(A ∩ B) - n(B ∩ C) - n(A ∩ C) + n(A ∩ B ∩ C)Ң : www.myfirstbrain.com

  ͧ : ٵäԵʵ
  Ҫ : 182543
 • ʹŧɳҵԴ 0-629-1155