สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรของเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ


สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

พื้นที่ ทั่วไป
=--
× ฐาน × สูง
พื้นที่ ด้านเท่า
=--
× (ด้าน)2
พื้นที่ หน้าจั่ว
=--
พื้นที่ มุมฉาก
=--
× ผลคูณของด้านประกอบมุมฉาก
สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

พื้นที่ จัตุรัส
=--
ด้าน × ด้าน หรือ (ด้าน)2
หรือ
=-- 12 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่ ผืนผ้า
=--
กว้าง × ยาว
หรือ
=-- ฐาน × สูง
พื้นที่ ขนมเปียกปูน
=--
× ผลคูณของเส้นทแยงมุม
หรือ
=-- ฐาน × สูง
พื้นที่ ด้านขนาน
=--
ฐาน × สูง
พื้นที่ รูปว่าว
=--
× ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่ คางหมู
=--
× ผลบวกของด้านคู่ขนาน × สูง
พื้นที่ ด้านไม่เท่า
=--
× เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง
สูตรการหาพื้นที่รูปทรงอื่นๆ

พื้นที่รูปวงกลม
=---
พื้นที่ผิวของทรงกลม
=---
พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก
=---
ความยาวรอบฐานของวงกลม × ส่วนสูง
หรือ
=---
2 rh
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
=---
พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง
=---
พื้นที่ผิวข้างของกรวย
=---
r
พื้นที่ผิวกรวย
=---
พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน
=---
r + r2
=---
r ( + r)


พื้นที่ผิวข้างของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
=
-- 12 × ความยาวเส้นรอบรูปของฐาน × สูงเอียง
พื้นที่ผิวของพีระมิด
=
---พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง

พื้นที่ผิวข้างของปริซึม

=
---เส้นรอบรูปของฐาน × สูง

พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม

=
---พื้นที่ผิวข้าง + 2 (พื้นที่หน้าตัด)


สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ

ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
=---
กว้าง × ยาว × สูง
ปริมาตรทรงลูกบาศก์
=---
(ด้าน)3
ปริมาตรทรงกลม
=---
ปริมาตรทรงกระบอก
=---
r2h
ปริมาตรทรงกรวย
=---
ปริมาตรทรงปริซึม
=---
พื้นที่ฐาน × สูง
ปริมาตรทรงพีระมิด
=---
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : สูตรคณิตศาสตร์
    เข้าชม : 2671540
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155