หน่วยการวัดความยาว--หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก--
10
--มิลลิเมตร
เท่ากับ
1
--เซนติเมตร
100
--เซนติเมตร
เท่ากับ
1
--เมตร
1,000
--เมตร
เท่ากับ
1
--กิโลเมตร


--หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ--
12
--นิ้ว
เท่ากับ
1
--ฟุต
3
--ฟุต
เท่ากับ
1
--หลา
1,760
--หลา
เท่ากับ
1
--ไมล์


--หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย--
12
--นิ้ว
เท่ากับ
1
--คืบ
2
--คืบ
เท่ากับ
1
--ศอก
4
--ศอก
เท่ากับ
1
--วา
20
--วา
เท่ากบ
1
--เส้น
400
--เส้น
เท่ากับ
1
--โยชน์


--หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ) -
--1...
--นิ้ว
เท่ากับ
2.54
-- เซนติเมตร
1
--หลา
เท่ากับ
0.9144
-- เมตร
1
--ไมล์
เท่ากับ
1.6093
-- กิโลเมตรที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : สูตรคณิตศาสตร์
    เข้าชม : 136767
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155