ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | สูตรคณิตศาสตร์

สูตรคณิตศาสตร์
   

หน่วยการวัดความยาว
 
--หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก--
10
--มิลลิเมตร
เท่ากับ
1
--เซนติเมตร
100
--เซนติเมตร
เท่ากับ
1
--เมตร
1,000
--เมตร
เท่ากับ
1
--กิโลเมตร


--หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ--
12
--นิ้ว
เท่ากับ
1
--ฟุต
3
--ฟุต
เท่ากับ
1
--หลา
1,760
--หลา
เท่ากับ
1
--ไมล์


--หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย--
12
--นิ้ว
เท่ากับ
1
--คืบ
2
--คืบ
เท่ากับ
1
--ศอก
4
--ศอก
เท่ากับ
1
--วา
20
--วา
เท่ากบ
1
--เส้น
400
--เส้น
เท่ากับ
1
--โยชน์


--หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ) -
--1...
--นิ้ว
เท่ากับ
2.54
-- เซนติเมตร
1
--หลา
เท่ากับ
0.9144
-- เมตร
1
--ไมล์
เท่ากับ
1.6093
-- กิโลเมตร


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 69564 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved