เส้นผมบังภูเขา



    เรื่อง : สำนวน / สุภาษิต
    เข้าชม : 3800