ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

เกม ทศนิยมแสนสนุก (ป.5 แผน 5)
 
สื่อ/อุปกรณ์
  1. แถบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เช่น  2. กระดาษเปล่า
ดำเนินกิจกรรม
  1. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม จากนั้นแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนแต่ละคนเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 1 จำนวน ลงบนกระดาษ ครูแจกเทปใสให้นักเรียนติดกระดาษที่เขียนทศนิยมกับเสื้อ

  2. ครูชูแถบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่เตรียมไว้ให้นักเรียนดู แล้วออกคำสั่งเช่น "ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของใครมีค่าน้อยกว่าแถบทศนิยมให้เข้ามานั่งภายในวงกลม" เป็นต้น

  3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หากใครปฏิบัติผิดจะต้องออกจากการแข่งขัน

  4. ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ จนเหลือ 5-10 คนสุดท้าย ถือเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ
  1. จำนวนผู้ชนะครูเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

  2. ควรเตรียมเทปใส หรือ เตรียมกระดาษที่เจาะรูแล้วให้นักเรียน โดยอาจสั่งให้นักเรียนนำเชือกมาจากบ้าน
จำนวนคนอ่าน 2558 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved