เพลง ร้อยละคำร้อง รภ. พระนคร
ทำนอง เพลงช้าง


ร้อย ร้อย ร้อย ร้อยละรู้จักหรือเปล่า
ร้อยละหนูจงรีบเอา เติมศูนย์เข้ามาเป็นส่วนร้อย
หรือไม่อย่างนั้น ไม่ต้องถอยเปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เลย (ซ้ำทั้งเพลง)