แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา (ป.2 แผน 2)จงเติมคำตอบการบอกเวลาเป็นภาษาพูดในช่วงเวลากลางวัน ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง