นางลาวทอง (ขุนช้างขุนแผน)
นางลาวทอง อายุ ๑๕ ปี เป็นหญิงที่มีความสวยงามมาก นางเป็นลูกของ แสนคำแมน นายบ้านจอมทอง แห่งเชียงใหม่ แม่ชื่อ นางศรีเงินยวง พ่อยกนางให้เป็นภรรยาของพลายแก้ว เพื่อตอบแทนบุญคุณ ที่กองทัพของพลายแก้วไม่ได้รุกรานผู้คนในหมู่บ้านให้เดือดร้อน พลายแก้วพานางกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาด้วย ก่อนจะมากับพลายแก้ว นางลาวทองคิดว่าตนคงจะไม่ได้มาอยู่ที่เมืองนี้อีก จึงปรึกษาสองพี่เลี้ยงว่า ตนจะปักม่านและปั้นรูปนางลาวทองถวายไว้ที่วัดเจดีย์หลวง และบอกว่าหากเมืองเชียงใหม่สูญสิ้น ก็ขอให้รูปปั้นและม่านได้สูญสิ้นตามไปด้วย เมื่อกลับมาพลายแก้วจึงได้ตำแหน่งเป็น ขุนแผนแสนสะท้าน แล้วก็พานางไปอยู่ที่สุพรรณบุรี

ครั้นได้พบกับ นางวันทอง ก็โต้เถียงกันอย่างรุนแรง ขุนแผนโกรธที่ถูกนางวันทองพูดก้าวร้าวล่วงเกิน จึงพานางลาวทองไปอยู่ที่กาญจนบุรี ต่อมานางป่วยหนักขุนแผนจึงออกจากวังมาเยี่ยม และนางได้ฝันว่า มียักษ์เข้ามาในห้อง แล้วจับตนมัดลากไปใส่ไว้ในกรงเหล็ก ขุนแผนตามไปก็เกิดตกเหว แต่มีชายคนหนึ่งมีวืชาดี ได้อุ้มตนกับขุนแผนจากแดนยักษ์กลับมาส่งที่บ้าน รุ่งเช้านางลาวทองเล่าให้ขุนแผนฟัง ขุนแผนรู้ว่าเป็นลางร้าย และจะต้องพรัดพรากจากนางไปนาน ทำให้ขุนช้างมีโอกาสใส่ความขุนแผน โดยกราบทูลพระพันวษา ว่า ขุนแผนปีนข้ามวังขุนช้างห้ามแล้วก็ยังไม่ฟัง ทำให้ขุนแผนเข้าเฝ้าพระพันวษาไม่ได้ และนางลาวทองจึงถูกพรากเข้าไปอยู่ในวังทำหน้าที่ปักสะดึงกรึงไหม แต่เมื่อขุนแผนขออภัยโทษให้นางเป็นอิสระ สมเด็จพระพันวษาก็ไม่พอใจสั่งจำคุกขุนแผนไว้ นางลาวทองจึงต้องพลัดพรากจากขุนแผนเป็นเวลานานถึง ๑๖ ปี จนกระทั่งขุนแผนพ้นโทษจึงได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
    เรื่อง : วรรณคดีไทย
    เข้าชม : 9468
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155