พระราม (รามเกียรติ์)

กายสีเขียวนวล สวมมงกุฎยอดเดินหน มีศรวิเศษที่พระอิศวรประทานให้เป็นอาวุธ

ในอดีตกาล ณ สรวงสวรรค์ นนทุก เป็นยักษ์ทำหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาและนางฟ้าตรงตีนบันไดขึ้นเขาไกรลาส เหล่าบรรดาเทวดาและนางฟ้ามักจะแกล้งนนทุกด้วยความขบขัน บ้างลูบศีรษะ บ้างดึงผม จนนนทุกศีรษะล้าน จนเกิดความน้อยใจต้องไปฟ้อง พระอิศวร พระอิศวรเมตตาจึงประทานนิ้วเพชรให้มีฤทธิ์ชี้ไปที่ผู้ใดผู้นั้นต้องตาย

นนทุกจึงใช้นิ้วนั้นแก้แค้นเหล่าเทวดา จนเทวดาล้มตายไปมากมาย พระนารายณ์ จึงต้องมาปราบ โดยแปลงกายเป็นนางฟ้าชื่อ สุวรรณอัปสร มาสอนท่ารำให้กับนนทุก เมื่อนนทุกรำตามมาจนถึงท่านาคาม้วนหาง นิ้วของนนทุกก็ชี้ไปที่หน้าตักของตนเอง จนขาหักล้มลง แล้วพระนารายณ์ก็คืนร่างเดิม เพื่อสังหารนนทุก ก่อนตายนนทุกได้ตัดพ้อพระนารายณ์ว่า มีสี่กรจึงสามารถชนะตนได้ พระนารายณ์จึงให้สัตย์ว่าตนจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา มีสองมือ แต่จะตามไปปราบนนทุกที่ไปเกิดใหม่มีสิบหัว ยี่สิบมือ มีฤทธิ์เหาะเหินได้ และมีอาวุธวิเศษต่างๆ นานา

กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร ตามไปรานรอนชีวี
ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี

ดังนั้นนนทุกจึงลงมาเกิดเป็นยักษ์นามว่า ทศกัณฐ์ มีสิบหน้า ยี่สิบกร มีฤทธิ์มากมาย ทั้งหายตัว แปลงกาย เหาะเหินเดินอากาศ แต่พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคือ พระราม โอรสของ ท้าวทศรถ กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา กับ นางเกาสุริยา

ท้าวทศรถนั้นมีมเหสีอยู่ 3 องค์ คือ นางเกาสุริยา นางไกยเกษี และ นางสมุทรเทวี แต่ยังไม่มีบุตรผู้สืบสกุล ฤาษีวสิทธิ์, ฤาษีสวามิตร, ฤาษีวัชรอัคคี, ฤาษีภารทวาช และ ฤาษีกไลโกฏ จึงได้ช่วยกันกวนข้าวทิพย์เพื่อให้มเหสีทั้งสามเสวยจะได้ตั้งครรภ์ ระหว่างทำพิธีก็ได้มียักษ์ผุดขึ้นกลางกองไฟ ถือถาดมีข้าวทิพย์อยู่สี่ก้อน กลิ่นของข้าวทิพย์นั้นหอมโชยไปถึง นางมณโฑ มเหสีของทศกัณฐ์ที่กรุงลงกา ทศกัณฐ์จึงใช้ให้ กากนาสูร แปลงเป็นอีกาไปคาบข้าวทิพย์กลับมาให้นางมณโฑได้ครึ่งก้อน ที่เหลือสามก้อนครึ่ง มเหสีทั้งสามก็แบ่งกันเสวย โดยนางสมุทรเทวีได้ก้อนครึ่ง ที่เหลือได้องค์ละก้อน แล้วมเหสีทั้งสามรวมทั้งนางมณโฑก็ตั้งครรภ์

ฝ่ายพระนารายณ์เมื่อรู้ว่านนทุกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์แล้ว พระองค์ก็คิดจะอวตารลงมาปราบ โดยเลือก จักร บัลลังก์นาค สังข์ คทา และ พระลักษมี มเหสีของพระองค์ให้ลงมาเกิดเป็นผู้ช่วยของพระองค์ในการนี้ด้วย

มเหสีทั้งสามให้กำเนิดโอรส โดยนางเกาสุริยาให้กำเนิดพระราม ซึ่งก็คือพระนารยณ์อวตาร นางไกยเกษีให้กำเนิดโอรสองค์รองชื่อ พระพรต หรือก็คือจักรของพระนาราณ์ที่ถูกส่งลงมาเกิด นางสมุทรเทวีให้กำเนิด พระลักษมณ์ ซึ่งก็คือบัลลังก์นาคและสังข์ของพระนารายณ์ และให้กำเนิด พระสัตรุด หรือคทาของพระนารายณ์ที่ลงมาเกิด ส่วนนางมณโฑให้กำเนิดธิดานามว่า สีดา ซึ่งคือร่างอวตารของพระลักษมีนั่นเอง แต่ทศกัณฐ์ให้คนนำนางสีดาใส่ผอบลอยน้ำไปตั้งแต่เกิด เพราะ พิเภก ทำนายดวงชะตานางว่าจะเกิดมาเพื่อล้างผลาญวงศ์ยักษ์

เมื่อพระรามอายุได้ 12 ปี ก็เริ่มหัดใช้ศร ท้าวทศรถได้มอบกระสุนให้พระรามและน้องๆ หัดยิงเล่นต่างศร ขณะยิงเล่นอยู่นั้น นางกุจจีค่อม คนรับใช้ของนางไกยเกษีก็นั่งดูอยู่ด้วย พระรามจึงแสดงฝีมือการยิงโดยการแกล้งยิงไปที่หลังค่อมของนางกุจจีจนหลังเด้งไปตุงข้างหน้า แล้วยิงข้างหน้าเด้งกลับไปตุงที่หลังเช่นเดิม ทำให้นางกุจจีอับอายและผูกใจเจ็บพระรามมาตลอด

ถึงมาตรกูเป็นค่อมเค้า ก็ข้าเก่านางไกยเกษี
พระรามมาทำดั่งนี้ ชีวีมิตายจะเห็นกัน

เมื่อพระรามและน้องๆ ยิงธนูได้แม่นยำ ขับขี่ช้างได้คล่องแคล่วและมีอายุได้ 14 ปี ท้าวทศรถก็ส่งไปเรียนวิชาศรและไตรเพทกับฤาษีวสิทธิ์ และฤาษีสวามิตร ราชบุตรทั้งสามปฏิบัติต่อพระอาจารย์อย่างดี จนเป็นที่รักใคร่ จึงได้ทำพิธีกะลาไฟเพื่อขอให้พระอิศวรประทานศรให้กับราชบุตรทั้งสาม โดยพระรามนั้นได้ศรวิเศษ 3 เล่มคือ ศรพรหมาสตร์ ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต

พรหมาสตร์ไปชั้นโสฬส เร็วดั่งจักรกรดสุรกานต์
อันอัคนิวาตฤทธิรอน เป็นดวงทินกรฉายฉาน
พลายวาตไปเขาจักรวาล ลงสู่บาดาลแล้วกลับมา

ครั้นพวกฤาษีถูกกากนาสูรมารบกวน พระอาจารย์ก็ใช้ให้พระรามและพระลักษมณ์ไปปราบ

บัดนั้น นางกากนาสูรใจหาญ
ได้ฟังกริ้วโกรธดังเพลิงกาฬ แผดเสียงสะท้านฟ้าไพรวัน
เหม่เหม่เด็กน้อยอหังการ์ กูจะผลาญชีวาให้อาสัญ
ว่าพลางถาโถมเข้าโรมรัน โฉบเฉี่ยวพัลวันเป็นโกลี

ในการรบครั้งนี้แม้พระรามจะยังเยาว์วัยอยู่แต่ก็สามารถฆ่านางกากนาสูรได้ ทำให้ สวาหุ และ มารีศ บุตรของนางกากนาสูรตามมาแก้แค้น พระรามยิงศรถูกสวาหุตาย และแสดงฤทธิ์ให้เห็นเป็นนารายณ์สี่กร มารีศจึงกลัวรีบหนีกลับกรุงลงกา

ต่อมาเมื่อ ท้าวชนกจักรวรรดิ กษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา ได้ป่าวร้องให้หมู่กษัตริย์มาประลองศรรัตนธนู ศรคู่บ้านคู่เมืองมิถิลา หากผู้ใดยกศรขึ้นได้ ก็จะได้อิภิเษกกับนางสีดา ธิดาบุญธรรมของพระองค์ พระรามนั้นให้พระลักษมณ์ไปลองยกดูก่อนก็รู้ว่ายกขึ้นได้แต่พระลักษมณ์กตัญญูต่อพี่และรู้ว่าพี่หลงรักนางสีดาจึงเปิดโอกาสให้พระรามเป็นผู้ยก และพระรามก็สามารถยกรัตนธนูขึ้นได้สำเร็จ จึงได้อภิเษกกับนางสีดา และระหว่างพานางสีดาเดินทางกลับกรุงอโยธยานั้น พระรามก็ต้องต่อสู้กับ รามสูร ซึ่งรามสูรยอมแพ้และได้มอบศรประจำตระกูลให้กับพระรามเป็นสิ่งตอบแทนการไว้ชีวิต

ท้าวทศรถพระชนมายุมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้พระรามปกครองแทน จึงเรียกพระรามเข้ามาคุย พระรามรู้ว่าหน้าที่ของตนคือการปราบยักษ์ตามที่ได้อวตารลงมา หากจะต้องเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองก็อาจจะไม่ได้ทำตามหน้าที่ แต่ก็ปฏิเสธพระบิดาไม่ได้

ซึ่งครองสมบัติพัสถาน ใครจะไปปราบมารยักษา
ผิดกับคำต้นนิมนต์มา ว่าให้บำรุงธาตรี
ครั้นจะขัดบัญชาประกาศิต ทรงฤทธิ์จะเคืองบทศรี
จำเป็นจำรับพระวาที ชุลีกรกราบลงกับพระบาทา

นางกุจจีค่อมซึ่งโกรธแค้นพระรามอยู่ เมื่อรู้ว่าราชสมบัติจะตกเป็นของพระรามก็เข้าไปยุแหย่นางไกยเกษีให้ทูลขอราชสมบัติให้แก่พระพรต โดยอ้างคำมั่นสัญญาที่ท้าวทศรถเคยให้กับนางไกยเกษีไว้ตั้งแต่ตอนที่นางเอาแขนสอดแทนเพลารถศึกจนท้าวทศรถชนะสงครามว่า จะให้นางขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งแล้วพระองค์จะประทานให้ แต่นางก็ยังไม่ได้ขออะไร

นางไกยเกษีจึงไปทวงขอคำสัญญากับท้าวทศรถว่า ให้ยกราชสมบัติให้กับพระพรต และเชิญพระรามออกบวชอยู่ในป่าเป็นเวลา 14 ปีจึงค่อยกลับเข้าเมือง ท้าวทศรถเสียพระทัยมาก แต่ก็ไม่สามารถคืนคำได้ จึงต้องยอมทำตาม เมื่อพระรามรู้ว่าถูกสั่งให้ไปอยู่ป่าเป็นเวลา 14 ปี แทนที่จะโกรธนางไกยเกษีแต่กลับดีใจที่มีโอกาสจะได้ปราบยักษ์

สั่งให้ข้าบวชเป็นดาบส ไปสร้างพรตอยู่ในไพรสานฑ์
กำหนดสิบสี่ปีประมาณ ก็ต้องตามอวตารของลูกรัก
ความซึ่งแสนโสมนัสา ยิ่งกว่าให้ผ่านอาณาจักร
ด้วยจะได้ปราบหมู่ยักษ์ เป็นที่พำนักแก่แดนไตร

ท้าวทศรถเสียใจจนสิ้นพระชนม์ในวันที่พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดาเสด็จเข้าป่า ส่วนพระพรตนั้นเมื่อรู้ว่ามารดาของทำผิดทำนองคลองธรรมจนเป็นเหตุให้พระบิดาต้องตรอมพระทัยจนสิ้นพระชนม์ก็โกรธมาก รีบติดตามไปหาพระรามในป่าเพื่อยกราชสมบัติคืนให้กับพระราม แต่พระรามไม่ต้องการให้พระบิดาเสียคำสัตย์และต้องการทำหน้าที่ปราบมารตามที่ได้อวตารลงมาจึงปฏิเสธ และให้พระพรตกลับไปปกครองเมือง พระพรตจนใจจึงต้องขอรองพระบาทของพระรามมาเป็นตัวแทน เพื่ออัญเชิญกลับไปครองกรุงอโยธยา ส่วนพระพรตก็สร้างเมืองขึ้นใหม่แล้วไปประทับอยู่ที่นั่น พร้อมทั้งดูแลราชการกรุงอโยธยาให้ก่อนจนกว่าจะครบกำหนด 14 ปี

ระหว่างบำเพ็ญพรตอยู่ในป่า บังเอิญ นางสำมนักขา น้องของทศกัณฐ์มาพบเข้า แล้วเกิดหลงรักพระรามขึ้นมา จึงเข้าเกี้ยวพาราสีแต่ถูกพระรามไล่ออกมาอย่างไม่ไยดี จึงริษยาและเข้าทำร้ายนางสีดา พระลักษมณ์จึงลงโทษนางด้วยการตัดจมูกตัดหูแล้วไล่กลับไป นางสำมนักขาแค้นใจจึงกลับไปฟ้องพี่ชายทั้ง ทูษฐ์, ขร และ ตรีเศียร ที่มาแก้แค้นให้น้องสาวก็ต้องถูกพระรามและพระลักษมณ์ฆ่าตาย นางสำมนักขาจึงกลับไปหาทศกัณฐ์ แล้วแกล้งเล่าความงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟังเพราะรู้ว่าทศกัณฐ์มักมากในกามารมณ์ ทศกัณฐ์นั้นเพียงได้ฟังความงามของนางสีดาจากปากของน้องก็ถึงกับลุ่มหลงจนลืมตัว จึงได้ใช้ให้ มารีศ แปลงเป็นกวางทองไปล่อพระรามและพระลักษมณ์ออกจากอาศรม

กวางทองจำแลงแกล้งทำเป็นวิ่งเล่นอยู่แถวอาศรมของพระราม เมื่อนางสีดาเห็นก็เกิดความพิศวาสขึ้นมาจับใจ ขอร้องให้พระรามไปจับมาให้ แต่พระรามและพระลักษมณ์รู้ว่าเป็นอุบายของยักษ์ก็ไม่ออกไปจับ ทำให้นางสีดาเสียใจจนร้องห่มร้องไห้ พระรามทนเห็นนางเสียใจไม่ได้จึงจำใจต้องออกไปจับ โดยกำชับให้พระลักษมณ์คอยเฝ้านางสีดาไว้ให้ดี

เห็นนางโศการำพัน ดั่งหนึ่งชีวันจะวายปราณ
จึ่งโอบอุ้มองค์ขึ้นใส่ตัก พิศพักตร์แล้วคิดสงสาร
ตระโบมโลมปลอบนงคราญ เจ้าดวงชนมานของพี่ยา
อย่าแสนโศกาอาวรณ์ ทุกข์ร้อนเศร้าโทรมนัสา
พี่จะไปจับมฤคา มาให้แก้วตายาใจ

พระรามตามไปจนเจอกวางก็แผลงศรเข้าใส่ถูกมารีศบาดเจ็บจนต้องคืนร่างเดิม แต่ก่อนจะตายมารีศยังแกล้งทำเสียงพระรามร้องเรียกให้พระลักษมณ์ออกมาช่วยสู้กับยักษ์ พระลักษมณ์รู้ว่าเป็นกลลวงจึงไม่ออกไป แต่นางสีดาเป็นห่วงพระรามจึงต่อว่าพระลักษมณ์หาว่าไม่รักพี่จึงไม่ออกไปช่วย พระลักษมณ์จนใจจึงต้องตามเข้าป่าไป ทศกัณฐ์ได้ทีจึงแปลงกายเป็นฤาษีเข้าไปลักตัวนางสีดากลับมาไว้ ณ กรุงลงกา

พระรามทราบข่าวนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปกรุงลงกาจาก นกสดายุ ที่เข้าช่วยนางสีดาแต่พลาดท่าพ่ายแพ้ทศกัณฐ์ จึงคิดเดินทางไปกรุงลงกาเพื่อช่วยนางสีดากลับมา

ระหว่างเดินทางพระรามได้พบกับ หนุมาน ที่แปลงเป็นวานรน้อยมารอคอยรับใช้พระนารายณ์อวตาร พระรามเห็นลิงน้อยก็แปลกใจเพราะมองเห็นไปถึงเขี้ยวแก้ว กุณฑล และขนเพชร ซึ่งหนุมานซ่อนไว้ไม่ได้เปิดเผยให้ใครเห็น

เห็นวานรน้อยเผือกผู้ เต้นอยู่บนกิ่งพฤษา
กลับมีพระทัยเมตตา จึงบัญชาตรัสแก่พระลักษณ์
อันว่าวานรตัวนี้ ดูทีองอาจทะนงศักดิ์
มีกุณฑลขนเพชรประหลาดนัก น่ารักเขี้ยวแก้วมาลัย

หนุมานรู้ได้ทันทีว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตาร จึงคืนร่างแล้วถวายตัวเป็นข้ารับใช้พระราม พร้อมทั้งพา สุครีพ น้าชายของตนมาสวามิภักดิ์กับพระรามด้วย

สุครีพได้ขอร้องให้พระรามช่วยปราบ พาลี พี่ชายของตนที่ขับไล่ตนออกจากเมืองขีดขินโดยที่ไม่มีความผิด พาลีนั้นแต่เดิมเคยให้คำสัญญากับพระอิศวรไว้ว่าจะไม่แย่ง นางดาราเทวี ที่พระอิศวรประทานให้กับสุครีพ หากผิดคำสัญญาขอให้ถูกยิงด้วยศรของพระนารายณ์ แต่พาลีก็ยึดยังยึดนางดาราเทวีมาเป็นภรรยาของตน ดังนั้นพาลีจึงต้องถูกพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารยิงด้วยศร พระรามมีเมตตาจะขอยิงเพียงให้เกิดรอยแผลเป็นขนาดเล็กเท่าเส้นผมผ่าเจ็ดซีก แต่พาลีสำนึกผิดและหยิ่งในศักดิ์ศรีจึงเลือกถูกศรยิงตายดีกว่าเกิดรอยแผลเป็นไปตลอดชีวิต ก่อนตายพาลีก็ได้ฝากฝัง องคต บุตรชายของตน และสุครีพไว้ให้อยู่รับใช้พระราม

พระรามจึงได้กำลังกองทัพวานรจากเมืองขีดขินมาเป็นไพร่พล ต่อมายังได้กองทัพวานรจากเมืองชมพู ซึ่งเป็นเมืองพันธมิตรของพาลีเข้ามาร่วมอีกด้วย

พระรามสั่งให้หนุมานไปสืบข่าวนางสีดาที่กรุงลงกา โดยมอบแหวนและสไบของนางสีดาไปด้วย พร้อมทั้งบอกความลับบางประการของนางสีดาเพื่อนางสีดาจะได้ชื่อว่าเป็นทหารที่พระรามส่งมาจริงๆ แต่หนุมานได้ทำเกินคำสั่งคือได้เผากรุงลงกาจนวอดวายไปทั้งเมือง พระรามกลัวทศกัณฐ์โกรธแล้วจะฆ่านางสีดาจึงคาดโทษหนุมานไว้

พิเภกไม่เห็นด้วยที่ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดามา จึงกล่าวเตือนด้วยความเป็นห่วง แต่กลับถูกทศกัณฐ์โกรธแล้วไล่ออกจากเมือง พิเภกจึงมาขอสวามิภักดิ์กับพระราม พระรามมีเมตตาจึงรับเข้าไว้ในกองทัพ

ทศกัณฐ์แปลงเป็นฤาษีมายุยงพระรามให้ถอนทัพ ทั้งยังยุว่าอย่าไว้ใจพิเภกเพราะเป็นน้องทศกัณฐ์ และอย่าไว้ใจสุครีพเพราะพระรามไปฆ่าพี่ของเขาตาย แต่พระรามก็ไม่เชื่อเพราะรู้ดีว่าทั้งพิเภกและสุครีพเป็นผู้มีศีล มีสัจจะ และความกตัญญู

ถึงว่าพิเภกนี้เป็นน้อง ร่วมท้องทศพักตร์โมหันธ์
เพื่อนกับพี่ชายก็ผิดกัน กุมภัณฑ์จึ่งบากหน้ามา
พึ่งข้าผู้ใช่ญาติวงศ์ ด้วยความซื่อตรงของยักษา
อันพระยาสุครีพผู้ศักดา ซึ่งเป็นอนุชาพาลี
ก็อยู่ในสัจจาสถาวร สุริยวงศ์วานรเรืองศรี
ทั้งสองล้วนกษัตริยธิบดี ไม่มีซึ่งสิ่งทรยศ
ครองยุติธรรม์กตัญญู รอบรู้ผิดชอบด้วยกันหมด
มิได้ทรชนเป็นคนคด เหมือนคำดาบสเจรจา

ทศกัณฐ์จึงใช้กลลวงให้ นางเบญกาย บุตรีของพิเภกแปลงกายเป็นนางสีดาตายลอยน้ำมายังพลับพลาของพระราม พระรามเห็นเข้าก็เสียใจมาก แต่หนุมานจับพิรุธได้ก็รู้ว่าเป็นนางสีดาตัวปลอมจึงจับมาให้พระรามลงโทษ พิเภกเห็นแก่ความถูกต้องจึงเสนอให้ประหารชีวิต แต่พระรามเห็นเป็นลูกของพิเภกก็ไม่ได้เอาความ แล้วให้หนุมานส่งกลับไปกรุงลงกา

พระรามสั่งให้หนุมานและ นิลพัท ช่วยกันทำถนนข้ามมหาสมุทรไปกรุงลงกา แต่หนุมานกับนิลพัทเกิดทะเลาะกันใหญ่โต ไม่มีใครยอมใคร จนพระรามต้องให้นิลพัทไปเฝ้าเมืองขีดขินคอยส่งเสบียงอย่าให้ขาด แล้วให้หนุมานทำถนนให้เสร็จภายในเจ็ดวัน

ไมยราพ เจ้าเมืองบาดาลได้ขึ้นมาช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระราม โดยไมยราพใช้กล้องยาสะกดกองทัพพระรามให้หลับใหลหมดทั้งกองทัพ แล้วลักพาตัวพระรามไปกุมขังไว้ใต้บาดาล หนุมานต้องตามลงไปช่วย และสังหารไมยราพได้สำเร็จ

พระรามกล่าวสรรเสริญความดีความชอบของหนุมานและสัญญาว่าเสร็จศึกแล้วจะยกกรุงอโยธยาให้หนุมานไปครอง

จึ่งตรัสสรรเสริญหนุมาน ความชอบของท่านนี้มากนัก
ตามไปด้วยใจกตัญญู ผู้เดียวทำการหาญหัก
แม้นเสร็จสงครามในเมืองยักษ์ เราจักให้ผ่านอยุธยา
ตรัสพลางถอดแหวนนพรัตน์ จากนิ้วพระหัตถ์เบื้องขวา
ประทานให้กระบี่ผู้ศักดา แล้วเข้าพลับพลาอลงกรณ์

เมื่อไมยราพพ่ายแพ้ ทศกัณฐ์จึงใช้ให้ กุมภกรรณ ผู้เป็นน้องชายออกศึก พระรามรู้จากพิเภกว่ากุมภกรรณเป็นยักษ์มีศีล ไม่เห็นด้วยกับการที่พี่ชายไปจับนางสีดามา แต่ที่ออกมาทำศึกด้วยเพราะเป็นคำสั่งของทศกัณฐ์ ซึ่งขัดไม่ได้ พระรามจึงมีเมตตาให้พิเภกไปกลี้ยกล่อม แต่กุมภกรรณไม่ยอม พระลักษมณ์จึงออกทำศึกกับทศกัณฐ์ แต่พระลักษมณ์เสียทีถูกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณจนสลบไป พระรามเศร้าโศกปริ่มจะขาดใจ

เสียเมียรักแล้วมิหนำ มาซ้ำเสียองค์กนิษฐา
จะอยู่ไยให้ทนเวทนา จะสู้สิ้นชีวาด้วยน้องรัก

พิเภกจึงบอกตัวยาให้หนุมานไปหามารักษาพระลักษมณ์จนหาย กุมภกรรณออกศึกอีกครั้งกับพระราม สุดท้ายถูกศรพระรามกำลังจะสิ้นใจ จึงแลเห็นว่าพระรามคือพระนารายณ์ ก็ตกใจและเสียใจที่ไม่ฟังคำเตือนของพิเภก

คิดแล้วยอกรเหนือศิโรตม์ ร้องทูลขอโทษยักษี
ซึ่งข้าผิดพลั้งครั้งนี้ เพราะเหตุด้วยพี่ผู้อาธรรม

หลังจากสำนึกผิดและขออภัยที่ล่วงเกินพระรามแล้ว กุมภกรรณก็ได้ฝากฝังพิเภกไว้กับพระราม และสั่งสอนพิเภกให้ทำความดีทนแทนคุณ จากนั้นจึงสิ้นใจด้วยพิษศร

ทศกัณฐ์เห็นน้องถูกฆ่าตายก็แค้นใจ อินทรชิต บุตรของทศกัณฐ์จึงอาสาออกไปทำศึก อินทรชิตทำกลลวงแปลงกายเป็น พระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณมาออกรบ พระลักษมณ์หลงกลจนถูกศรนาคบาศของอินทรชิตสลบไป พระรามเข้าช่วยพระลักษมณ์ แต่ทำอย่างไรก็ดึงศรที่ปักอยู่ไม่ออก คิดว่าน้องตาย จึงร้องห่มร้องไห้จนสลบไป

เมื่อเจ้ามาสิ้นชีวัน พี่จะรบโรมรันด้วยยักษี
มาตรแม้นมีชัยก็ไม่ดี จะรู้ที่ไว้หน้าแห่งใด
ถึงจะได้เมียก็เสียน้อง จะต้องการสิ่งใดก็หาไม่
ร่ำพลางแสนโศกาลัย นิ่งไปไม่เป็นสมประดี

ชมภูวราช จึงต้องบอกวิธีแก้พิษศรให้หนุมานไปหาต้นยามารักษาจนพระลักษมณ์ฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วทำศึกแก้แค้นกับอินทรชิต พระลักษมณ์แผลงศรพลายวาตไดตัดเศียรอินทรชิตขาดสิ้นใจตายกลางอากาศ องคตเอาพานแก้วจาก ท้าวธาดาพรหม มารองรับศรีษะอินทรชิต เพราะอินทรชิตเคยได้รับพรจากพระอิศวรหากเศียรของอินทรชิตตกดินที่ใดที่นั่นจะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ แล้วพระรามก็แผลงศรพรหมมาศโดนศรีษะอินทรชิตไหม้เป็นจุลที่กลางอากาศ

ทศกัณฐ์ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงขอให้ ท้าวมาลีวราช ซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของตน กล่าววาจาสาปแช่งพระราม เพราะท้าวมาลีวราชเคยได้รับพรจากพระอิศวรให้มีวาจาสิทธิ์ ทศกัณฐ์ใส่ร้ายพระรามต่างๆ นานา แต่ท้าวมาลีวราชมีความยุติธรรมจึงไต่สวนความอย่างละเอียดแล้วตัดสินให้ทศกัณฐ์ส่งนางสีดาคืนแก่พระราม ทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมคืน ท้าวมาลีวราชจึงสาปแช่งให้ทศกัณฐ์ตายด้วยศรของพระราม

ทศกัณฐ์ออกรบอีกครั้ง ถูกพระรามยิงด้วยศรจนตัวขาด แขนขาด แต่ก็ไม่ตาย พิเภกจึงทูลพระรามว่าทศกัณฐ์นั้นถอดดวงใจเก็บไว้ทำให้ฆ่าไม่ตาย หนุมานจึงอาสาพระรามไปลวงเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาให้ได้

หนุมานแกล้งทำเป็นผิดใจกับพระรามแล้วอ้อนวอนให้ ฤาษีโคบุตร พระอาจารย์ของทศกัณฐ์ พาหนุมานไปสวามิภักดิ์กับทศกัณฐ์ จากนั้นก็อาศัยโอกาสที่ฤาษีเผลอแอบสับเปลี่ยนกล่องดวงใจที่ฤาษีเป็นผู้เก็บไว้ ทศกัณฐ์หลงเชื่อว่าหนุมานแปรพักตร์จริง จึงแต่งตั้งให้เป็นอุปราชกรุงลงกา และยกทรัพย์สินเงินทอง รวมไปถึงสนมของอินทรชิตให้กับหนุมานเป็นสิ่งผูกมัดทางใจ

เมื่อออกศึกอีกครั้ง พระรามก็แผลงศรใส่ทศกัณฐ์ และหนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจที่ขโมยมาจนแหลก ทศกัณฐ์จึงถึงแก่ความตาย

หลังจากเสร็จศึกลงกาแล้ว พระรามได้สถาปนาพิเภกเป็นกษัตริย์กรุงลงกา ส่วนพระองค์กับนางสีดาก็กลับไปเสวยราชสมบัติที่กรุงอโยธยา พร้อมทั้งปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่เหล่าทหารเอกดังนี้

หนุมานมีความดีความชอบในการสงครามมากมาย โปรดให้เป็น พระยาอนุชิต ให้ครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งตามที่เคยได้สัญญาไว้ แต่หนุมานบารมีไม่ถึงที่จะเทียบเคียงกับพระรามได้ จึงไม่ยอมรับ พระรามจึงแผลงศรไปสร้างเมืองใหม่ให้ครอบครองชื่อว่าเมืองนพบุรี แต่ด้วยความเป็นลิงซุกซน ไม่มีความสำรวม หนุมานก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับตำแหน่งกษัตริย์ จึงคืนเมืองให้กับพระราม แล้วออกบวชเป็นฤาษี

สุครีพได้เป็น พระยาไวยวงศา ได้ครองนครขีดขิน องคตเป็น พระยาอิทรอนุภาพ มีตำแหน่งเป็นอุปราชนครขีดขิน ส่วนพระลักษมณ์ได้ไปครองเมืองโรมคัล

พระรามนั้นได้ยกนางมณโฑให้กับพิเภกโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่านางมณโฑกำลังตั้งครรภ์กับทศกัณฐ์ พิเภกจึงมีลูกเลี้ยงชื่อ ไพนาสุริวงศ์ โดยที่หลงคิดว่าเป็นลูกของตนเอง เมื่อไพนาสุริวงศ์โตขึ้นก็รู้ความจริงจากมารดาว่าตนเป็นลูกของทศกัณฐ์ จึงจับพิเภกขังคุก แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์แทนพิเภกได้นามว่า ท้าวทศพิน

อสุรผัด บุตรของหนุมานที่เกิดจากนางเบญกาย ได้นำความไปบอกหนุมาน หนุมานกับกองทัพจากกรุงอโยธยาที่พระรามสั่งให้พระพรตกับพระสัตรุดเป็นแม่ทัพจึงเข้าช่วยกันรบจนฆ่าท้าวทศพินและยึกกรุงลงกาคืนให้พิเภกได้สำเร็จ

ต่อมา นางอาดูล ซึ่งเป็นญาติกับทศกัณฐ์ คิดแก้แค้นให้ทศกัณฐ์ จึงแปลงกายเป็นมนุษย์เข้ามาเป็นนางกำนัลของนางสีดา แล้ววางอุบายล่อลวงให้นางสีดาวาดภาพทศกัณฐ์ให้ดู เมื่อนางสีดาวาดเสร็จ นางอาดูลก็เข้าสิงรูปจนลบไม่ออก นางสีดาจึงต้องเอารูปซ่อนไว้ใต้ที่นอน แต่เมื่อพระรามมาบรรทมก็รู้สึกร้อนดั่งไฟเผา จึงค้นดูก็พบภาพทศกัณฐ์ พระรามโกรธนางสีดามากเพราะคิดว่านางมีใจให้กับทศกัณฐ์จนถึงกับวาดรูปไว้ดูเล่น ก็สั่งให้พระลักษมณ์นำนางไปประหารชีวิต

พระลักษมณ์ไม่สามารถฆ่านางได้ จึงได้ปล่อยให้นางหนีเข้าป่าไป ในขณะนั้นนางสีดากำลังตั้งครรภ์กับพระรามอยู่ นางสีดาจึงต้องไปอาศัยอยู่ในป่ากับ ฤาษีวัชมฤค จนกระทั่งประสูติโอรสมีนามว่า พระมงกุฎ และต่อมาฤาษีได้ชุบกุมารซึ่งมีรูปร่างเหมือนพระมงกุฎขึ้นมาอีกองค์หนึ่งชื่อว่า พระลบ เพราะนางสีดาอยากให้เป็นเพื่อนเล่นกัน

วันหนึ่งสองกุมารได้ประลองแผลงศร เกิดเสียงดังกึกก้องกัมปนาทไปทั่วโลก พระรามได้ยินก็สงสัยว่าจะมีกษัตริย์ผู้มีฤทธิ์เก่งกล้ามาท้าทายตน จึงส่งม้าอุปการออกไปพร้อมหนุมานเพื่อพิสูจน์ว่ากษัตริย์เมืองใดกระด้างกระเดื่องต่อตน แต่ก็ไม่มีผู้ใดขัดขวาง จนม้าอุปการไปเจอสองกุมาร ก็ถูกจับขี่เล่น หนุมานจึงเข้าต่อสู้ด้วย แต่หนุมานสู้ไม่ได้ถูกจับมัดและสักหน้าหนีกลับมาหาพระราม

พระรามจึงได้ยกทัพมาปราบสองกุมาร แต่ในภายหลังต่างก็รู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน เพราะต่างแผลงศรออกไปเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน พระรามจึงพาสองกุมารกลับเข้ากรุงอโยธยา แล้วตามไปอ้อนวอนขอให้นางสีดาหายโกรธและกลับคืนเมืองด้วยกัน

รู้ว่าเจ้าไม่บรรลัย ก็ดีใจเป็นพ้นคณนา
โทษพี่นี้ใหญ่หลวงนัก น้องรักจงอดโทษา
ขอเชิญเยาวยอดวนิดา คืนครองสวรรยาธานี

แต่นางสีดาก็ไม่ยอม จนพระรามต้องออกอุบายให้หนุมานไปบอกว่าพระรามได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว จึงเชิญนางสีดาไปร่วมเคารพศพ นางจึงยอมไป แต่เมื่อรู้ว่าถูกหลอก นางสีดาก็ยิ่งโกรธจนหนีไปอยู่เมืองบาดาล

นิจจาเอ๋ยสีดายาใจ เคยได้ยากไร้ด้วยกันมา
ความเจ้ารักพี่พี่รักเจ้า สองเราร่วมชีพสังขาร์
ถ้อยทีมิให้เคืองวิญญาณ์ ควรฤามาเป็นได้ดั่งนี้

พิเภกดูดวงชะตาให้พระรามแล้วเห็นว่ามีเคราะห์ ต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปี พระรามจึงออกเดินป่าพร้อมกับพระลักษมณ์และหนุมาน โดยมีสุครีพแสดงความกตัญญูทิ้งเมืองขีดขินมาคอยรับใช้พระรามในป่าอีกครั้งหนึ่ง จนครบกำหนดหนึ่งปีพระรามจึงได้กลับกรุงอโยธยา

พระอิศวรเห็นพระรามคิดคำนึงถึงแต่นางสีดา จึงช่วยไกล่เกลี่ยให้ และจัดงานอภิเษกให้ใหม่อีกครั้งอย่างสมเกียรติ นางสีดาจึงคลายโกรธและกลับมาอยู่ร่วมกับพระราม ณ กรุงอโยธยาอีกครั้งหนึ่ง
    เรื่อง : วรรณคดีไทย
    เข้าชม : 36168
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155