สมบัติของจำนวนนับ (9)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8


ความสัมพันธ์หว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เมื่อกำหนดจำนวนนับสองจำนวนให้ เราสามารถหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนนับทั้งสองได้

จงหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 10 และ 15ตัวอย่าง ถ้าผลคูณของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 3,800 และ ห.ร.ม. ของจำนวนนับทั้งสองเท่ากับ 20 จงหา ค.ร.น. ของจำนวนทั้งสองนี้วิธีทำ
ตัวอย่าง ถ้า ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับทั้งสองเท่ากับ 14 และ 2,400 ตามลำดับ หากจำนวนหนึ่ง คือ 120 แล้วอีกจำนวนหนึ่งจะมีค่าเท่าใดวิธีทำ
การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยวิธีหารสั้น

ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น.ของ 16 24 32

วิธีทำ


ข้อสังเกต :

 1. การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยวิธีหารสั้นนั้น ให้เขียนจำนวนนับที่กำหนดให้ทุกจำนวน เรียงกันแล้วหาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารทุกจำนวนได้ลงตัว โดยเลือกจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดก่อน หารเรื่อยๆ ไป จนไม่สามารถหารได้ ห.ร.ม. ก็คือ ผลคูณของจำนวนเฉพาะที่สามารถหารทุกจำนวนได้ลงตัว


 2. จำนวนเฉพาะที่นำมาหารนั้น ถ้าหารไม่ได้ครบทุกจำนวน เช่น หารได้สองจำนวน ก็ให้นำจำนวนที่หารไม่ได้ลงมาด้วย เช่น จากตัวอย่างข้างต้น  ห.ร.ม. คือ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32

  ค.ร.น. คือ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2 = 96ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 15361
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155