รูปร่างที่แตกต่างกันของเมฆ


ระดับชั้น : มัธยมต้น


   เป้าหมาย

เข้าใจสาเหตุที่ก้อนเมฆเปลี่ยนรูปร่าง


   เครื่องไม้ เครื่องมือ

  1. ดินสอ

  2. สมุดบันทึก

   แสดงฝีมือหน่อยซิ

  1. ศึกษาโดยการสังเกตรูปร่างของก้อนเมฆเป็นเวลาหลายๆ วัน


  2. จดบันทึกและเขียนรูปร่างของเมฆแบบต่างๆ ที่สังเกตเห็นลงในสมุด พร้อมทั้งเขียนคำอธิบายรูปร่างของเมฆแต่ละแบบอย่างย่อๆ


  3. อ่านรายงานสภาพอากาศในหนังสือพิมพ์แต่ละวันที่ได้สังเกตรูปร่างของก้อนเมฆ ประกอบกันไปด้วย


  4. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศกับรูปร่างของก้อนเมฆที่ได้เขียนไว้

   เห็นอะไรกันบ้าง

  • เรายังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการอาศัยรูปแบบของก้อนเมฆทั้ง 4 แบบ โดยลองแบ่งชื่อเมฆหรือประเภทของเมฆที่สังเกตเห็น แล้วสังเกตดูว่าเราเห็นเมฆทั้ง 4 แบบหรือไม่ เมฆประเภทใดมีมากที่สุด และเมฆแต่ละแบบเกิดในสภาพแบบใด


  • ในปีพ.ศ.2346 ลุค โฮเวิร์ด ได้ค้นพบว่า รูปร่างโดยทั่วๆ ไปของก้อนเมฆมี 4 แบบ คือ

   1. เมฆที่อยู่ในระดับสูง เรียกว่า เมฆเซอรัส (Cirrus)

   2. เมฆที่อยู่ในระดับต่ำลงมามีสีขาวปุกปุยคล้ายขนนก เรียกว่า เมฆคิวมูลัส (Cumulus)

   3. เมฆฝนสีเทาไม่มีรูปร่างที่แน่นอน และปกติจะกระจายอยู่ทั่วไปบนท้องฟ้า เรียกว่า เมฆนิมบัส (Nimbus)

   4. เมฆที่อยู่ในระดับต่ำสุดมีลักษณะเป็นคลื่นบางๆ เรียกว่า เมฆสเตรตัส (Stratus)

   มันเกิดขึ้นได้อย่างไร


  • เมฆจะเกิดขึ้นจากการควบแน่นของไอน้ำที่อิ่มตัว การควบแน่นนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น เมฆจะมีการก่อตัวขึ้นเมื่อกลุ่มของอากาศที่ร้อนและอิ่มตัว เคลื่อนตัวมาอยู่เหนือผิวพื้นดินที่เย็นกว่า ในทางกลับกันเมฆจะก่อตัวขึ้นเมื่อกลุ่มอากาศเย็นไหลผ่านบนพื้นผิวที่อุ่นกว่า


  • เมื่อใดที่เมฆมีการก่อตัวขึ้น รูปร่างของมันจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกระแสอากาศและการระเหยเมื่อสัมผัสกับกลุ่มของอากาศที่ไม่อิ่มตัว และจะเกิดฝนตกเมื่อหยดน้ำหรือไอน้ำที่อิ่มตัวเหล่านั้นมีขนาดใหญ่และหนักเกินไปที่จะอยู่บนก้อนเมฆได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : ถ้าต้องการทราบสภาวะอากาศ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา
เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทรศัพท์ 0-2399-4568-74


ที่มาข้อมูล :
 • http://www.nasa.gov

 • เพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์ (แปล) ทำไม?การทดลองสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
  [Why? Experiments for the Yong Scientist, NewYork, 1993]
  บริษัท แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์อิงค์ กรุงเทพ พ.ศ.2537

  เรื่อง : การทดลองวิทยาศาสตร์
  เข้าชม : 6181
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155