ไกยเกษี (รามเกียรติ์)

กายสีนวลจันทร์ ทรงมงกุฎกษัติรย์

เป็นบุตรีของ ท้าวไกยเกษ ซึ่งได้ยกนางให้แก่ ท้าวทศรถ กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา นางไกยเกษีได้กินข้าวทิพย์ที่ ฤาษีกไลโกฏ ทำพิธีหุงขึ้นเพื่อขอบุตรให้กับท้าวทศรถ นางจึงตั้งครรภ์ และให้กำเนิดโอรสนามว่า พระพรต

ครั้งหนึ่งนางได้ตามท้าวทศรถไปออกรบกับ ปฑูตทันตยักษ์ ที่มารุกรานสวรรค์ รถรบของท้าวทศรถถูกศรข้าศึกจนเพลาล้อหัก นางจึงแสดงความภักดีโดยการใช้แขนของนางสอดเป็นเพลาล้อรถ ทำให้ท้าวทศรถสามารถเอาชนะศึกได้ ท้าวทศรถจึงประทานพรว่าไม่ว่านางจะขอสิ่งใดจะยกให้ทั้งสิ้น แต่นางก็ยังไม่ได้ขอในสิ่งใด

เมื่อนั้น จึ่งโฉมนางไกยเกษี
เห็นเพลารถแก้วมณี ต้องศรอสุรีหักไป
จึงตั้งสัตย์เดชะข้าซื่อตรง ต่อองค์อภัสดาหาหมิ่นไม่
จะเอากรแทนเพลารถชัย อย่าให้อันตรายชีวี

จนเมื่อ พระราม โอรสพระองค์โตของท้าวทศรถ ได้อภิเษกกับ นางสีดา พระธิดาบุญธรรมของ ท้าวชนก และกำลังจะได้รับมอบราชสมบัติต่อจากท้าวทศรถ นางกุจจีค่อม ซึ่งเป็นนางรับใช้ของนางไกษเกษีได้มายุให้นางทวงขอพรจากท้าวทศรถให้ยกราชสมบัติให้แก่พระพรต แล้วให้พระรามออกบวชเป็นฤาอยู่ในป่าเป็นเวลา 14 ปี จึงค่อยกลับมาสืบราชสมบัติต่อไป

ท้าวทศรถพิโรธมาก จนเกือบสังหารนางไกยเกษี แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธคำมั่นที่ให้ไว้ได้ จึงต้องยอมทำตาม หลังจากนั้นท้าวทศรถก็เสียพระทัยจนล้มป่วยลง และสิ้นพระชนม์ในวันที่พระรามเดินทางเข้าป่าไปนั่นเอง ก่อนสิ้นใจท้าวทศรถได้สั่งห้ามนางไกยเกษีและพระพรตมาร่วมเผาพระศพของพระองค์

เมื่อพระพรตทราบเรื่องราวที่นางไกยเกษีไปทวงสัญญาดังกล่าวกับท้าวทศรถจนเป็นเหตุให้พระองค์สิ้นพระชนม์ ก็โกรธจนเกือบประหารนางไกยเกษี พระพรตรีบเข้าป่าไปตามพระรามกลับมาครองราชย์ แต่พระรามก็ไม่ยอมกลับ ยังยืนยันที่จะอยู่ป่า 14 ปี ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
    เรื่อง : วรรณคดีไทย
    เข้าชม : 6573
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155