สมบัติของจำนวนนับ (6)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 7หน้า 8หน้า 9


... ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) และการนำไปใช้ ...

จงพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้


---ตัวประกอบของ 8
-2 x 2 x 2
---ตัวประกอบของ 9
-3 x 3


จากความรู้เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ทำให้เราทราบว่า 2 เป็นตัวประกอบของ 8 และ 3 เป็นตัวประกอบของ 9


ซึ่งในทางคณิตศาสตร์กล่าวว่า
-----8- เป็นพหุคูณของ -2
-----9 -เป็นพหุคูณของ -3จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นว่า มีจำนวนนับที่เป็นพหูพจน์ของจำนวนนับ 2 และ 3 บางจำนวนที่ซ้ำกัน เช่น 6, 12, 18, ...


เราเรียก 6, 12, 18, ... ว่า พหุคูณร่วมของ 2 และ 3 และเรียก 6 ว่า พหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 2 และ 3
หรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของ 2 และ 3 นั่นเอง
ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นพหุคูณร่วมของ 4 และ 5

วิธีทำ


ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุด หรือตัวคูณร่วมน้อยของ 8 และ 12

วิธีทำ
การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป เป็นการหาพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับเหล่านั้น ดังนั้น วิธีการหา ค.ร.น. ของจำนวนนับจึงใช้การหาพหุคูณร่วม โดยมีหลายวิธี ได้แก่
  • การพิจารณาพหุคูณ

  • การแยกตัวประกอบ

  • การตั้งหารที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 7190
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155