ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

สมบัติของจำนวนนับ (6)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 7หน้า 8หน้า 9


... ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) และการนำไปใช้ ...

จงพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้


---ตัวประกอบของ 8
-2 x 2 x 2
---ตัวประกอบของ 9
-3 x 3


จากความรู้เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ทำให้เราทราบว่า 2 เป็นตัวประกอบของ 8 และ 3 เป็นตัวประกอบของ 9


ซึ่งในทางคณิตศาสตร์กล่าวว่า
-----8- เป็นพหุคูณของ -2
-----9 -เป็นพหุคูณของ -3จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นว่า มีจำนวนนับที่เป็นพหูพจน์ของจำนวนนับ 2 และ 3 บางจำนวนที่ซ้ำกัน เช่น 6, 12, 18, ...


เราเรียก 6, 12, 18, ... ว่า พหุคูณร่วมของ 2 และ 3 และเรียก 6 ว่า พหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 2 และ 3
หรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของ 2 และ 3 นั่นเอง
ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นพหุคูณร่วมของ 4 และ 5

วิธีทำ


ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุด หรือตัวคูณร่วมน้อยของ 8 และ 12

วิธีทำ
การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป เป็นการหาพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับเหล่านั้น ดังนั้น วิธีการหา ค.ร.น. ของจำนวนนับจึงใช้การหาพหุคูณร่วม โดยมีหลายวิธี ได้แก่
    • การพิจารณาพหุคูณ

    • การแยกตัวประกอบ

    • การตั้งหาร


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 5742 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved