เศษส่วน (8)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7

โจทย์ปัญหาเศษส่วน


ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

  1. โจทย์ต้องการหาอะไร


  2. โจทย์กำหนดข้อมูลอะไรให้บ้าง


  3. ข้อมูลทั้งหมด ในข้อ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร พยายามสร้างความสัมพันธ์ ดังกล่าวในรูปประโยคสัญลักษณ์ให้ได้


  4. ทำการคำนวณให้ถูกต้องแม่นยำ
น้องๆ ลองทำความเข้าใจในตัวอย่างต่อไปนี้

แบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเศษส่วนต่อไปนี้


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 20982
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155