ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

เศษส่วน (8)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7

โจทย์ปัญหาเศษส่วน


ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

  1. โจทย์ต้องการหาอะไร


  2. โจทย์กำหนดข้อมูลอะไรให้บ้าง


  3. ข้อมูลทั้งหมด ในข้อ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร พยายามสร้างความสัมพันธ์ ดังกล่าวในรูปประโยคสัญลักษณ์ให้ได้


  4. ทำการคำนวณให้ถูกต้องแม่นยำ
น้องๆ ลองทำความเข้าใจในตัวอย่างต่อไปนี้

แบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเศษส่วนต่อไปนี้

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 15675 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved