กฮ.กิโลเฮิรตซ์
    เรื่อง : คำย่อ
    เข้าชม : 799