กกจ.กองการกิจเจ้าหน้าที่ (สังกัด กทม.)
    เรื่อง : คำย่อ
    เข้าชม : 887