ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

เศษส่วน (7)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 8

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีหลักการในการพิจารณา ดังนี้

  1. ถ้ามีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อน แล้วจึงทำในวงเล็บปีกกา และวงเล็บใหญ่ตามลำดับ


  2. ให้ทำ คูณ หาร บวก ลบ ตามลำดับ


  3. การบวก และการลบ อาจทำไปพร้อมกันได้


  4. การบหารเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละ ให้ทำเป็นเศษเกินก่อนจึงนำมา บวก ลบ คูณหารกัน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้น้องๆ ทดสอบความเข้าใจด้วยการทำให้เป็นผลสำเร็จ

ที่มาข้อมูล : จันทร์เพ็ญ ชุมคช และคณะ, คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสต์ ม.1 2544.
ศ.กิตติคุณ ยุพิน และคณะ, ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2. 2544.
จำนวนคนอ่าน 3715 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved