เศษส่วน (5)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 6หน้า 7หน้า 8

การคูณเศษส่วน

การคูณเศษส่วนมีหลักการพิจารณา ดังนี้

  1. ถ้ามีจำนวนคละเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนำมาคูณ

  2. ถ้ามีจำนวนเต็มเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้จัดอยู่ในรูปเศษส่วนก่อน (ใส่ส่วน 1 ลงไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนภายหลัง)

  3. ถ้าพบว่าเศษ และส่วนจำนวนใดมีตัวประกอบร่วมกัน ให้นำตัวประกอบร่วมเหล่านั้นมาหารทั้งตัวเศษ และตัวส่วน

  4. ให้กระทำขั้นตอนในข้อ 3 ไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถหาตัวประกอบร่วมใดๆ มาหารตัวเศษและตัวส่วนได้อีก (นอกจาก 1) นำเศษทั้งหมดที่เหลือมาคูณกัน และนำส่วนที่เหลือทั้งหมดมาคูณกันด้วย

  5. ถ้าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 4 เป็นเศษเกินให้เปลี่ยนเป็นจำนวนคละก่อนตอบ
น้องๆ พิจารณาการคูณเศษส่วนต่อไปนี้

หรืออีกตัวอย่าง คือ


จะเห็นว่า การคูณเศษส่วนให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และตัวส่วนคูณกับตัวส่วน

ในกรณีที่เศษส่วนที่นำมาคูณกันมีตัวประกอบร่วม ให้หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วยตัวประกอบร่วมก่อนนำมาคูณกัน เช่น


หรือถ้าในกรณีที่น้องเจอโจทย์ที่เศษส่วนที่นำมาคูณกันเป็นจำนวนคละ ให้เปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน แล้วจึงนำมาคูณกัน เช่นน้องๆ ทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบคำถาม ต่อไปนี้


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7486
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155