pelagicPronunciation : pe·lag·ic  (pə-lăj'ĭk)  

คำแปล : เพลาจิก

คำอธิบาย : เป็นความสัมพันธุ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กลางทะเล, หรือมหาสมุทร ส่วนที่เป็นพื้นน้ำทั้งหมดของทะเล มีทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เป็นบริเวณที่มีแพลงก์ตอนอาศัยอยู่บริเวณ ระบบนิเวศผิวน้ำที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง จนถึงสิ่งมีชีวิตจำพวกปลาทะเลที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับผิวน้ำทะเล
ที่มาข้อมูล : http://dict.longdo.com
http://www.thefreedictionary.com

    เรื่อง : คำศัพท์ชีววิทยา
    เข้าชม : 1126
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155