แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 เพื่อนรักของเรา (ป.1 แผน 25) (2)