ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
บทเรียนชีววิทยา
สิ่งมีชีวิต
ศัพท์ชีววิทยา
แบบฝึกหัดชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกชีววิทยา | คำศัพท์ชีววิทยา

คำศัพท์ชีววิทยา
   

uric acid
 
Pronunciation : u·ric·ac·id  (yoor'ik-ăs'ĭd)  

คำแปล : กรดยูริก

คำอธิบาย : เป็นสารสีขาวไม่มีสีเหมือนผลึก (กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง) ผลิตขึ้นโดยกระบวนการเมตาบอลิซึม ของโปรตีน พบในเลือดและน้ำปัสสาวะและเลือด ถูกขับถ่ายออกมาในรูปของน้ำปัสสาวะและเหงื่อพบในสัตว์ปีก ผลิตขึ้นโดยการสลายตัวของกรดอะมิโนในตับ สำหรับคนถ้ามีกรดนี้เกิดขึ้นมากและขับถ่ายไม่ทันจะสะสมตามข้อ เกิดอาการปวดซึ่งเรียกว่า โรคเกาต์

กรดยูริกมีสูตรเคมี คือ C5H4N4O3

ที่มาข้อมูล : http://www.thefreedictionary.com
http://dict.longdo.com/
จำนวนคนอ่าน 1472 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved