ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
บทเรียนชีววิทยา
สิ่งมีชีวิต
ศัพท์ชีววิทยา
แบบฝึกหัดชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกชีววิทยา | คำศัพท์ชีววิทยา

คำศัพท์ชีววิทยา
   

Taxonomy
 
Pronunciation : tax·on·o·my  (tăk-sŏn'ə-mē)  

คำแปล : อนุกรมวิธาน

คำอธิบาย : เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ตามลักษณะบ่งบอกตามธรรมชาติและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะศึกษาในด้านต่างๆ 3 ลักษณะ ได้แก่
  1. การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ในลําดับขั้นต่างๆ (Classification)

  2. การตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของสิ่งมีชีวิต (Identification)

  3. การกําหนดชื่อที่เป็นสากลของหมวดหมู่และชนิดของสิ่งมีชีวิต (Nomenclature)
ที่มาข้อมูล : http://dict.longdo.com
http://www.answers.com
http://www.thefreedictionary.com
จำนวนคนอ่าน 3352 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved