สทศ.-สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ O-Net 18-19 ก.พ.นี้สทศ.ร่วม สพฐ.จัดทีมลงตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยจัดสอบ O-Net ม.6 วันที่ 18-19 ก.พ.นี้ พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันทุจริตและเพื่อความโปร่งใส


รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้จัดส่งข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2554 ซึ่งใช้สอบนักเรียน,มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ ไปให้กับศูนย์สอบทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการสอบ O-Net ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญมาก โดย สพฐ.ได้ตั้งทีมงานร่วมกับ สทศ.เพื่อลงไปตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยของการสอบ O-Net ของนักเรียนทุกช่วงชั้นทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและทำให้โรงเรียนต่างๆ ตื่นตัวที่จะเตรียมตัวให้กับนักเรียนทุกคนได้ตั้งใจสอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในการสอบโอเน็ตของนักเรียน ป.6 และ ม.3 โดยเฉพาะ ป.6 ครูจะบอกข้อสอบกับนักเรียน เพราะกลัวว่าเด็กจะทำคะแนนสอบได้น้อย ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ดังนั้น การที่ สพฐ.ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย ตนเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

นอกจากนี้ สทศ.ยังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ โดยใช้มาตรการเดียวกับการสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ที่กำชับศูนย์สอบ และสนามสอบ โดย สทศ.ใช้สายรัดกล่องข้อสอบ เพื่อรักษาความปลอดภัยของกล่องข้อสอบให้มากขึ้น โดยสายรัดจะเป็นตราโลโก้ของ สทศ.โดยเฉพาะให้หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก่อนการสอบตามตารางสอบต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบ หรือผู้ที่ศูนย์สอบมอบหมาย ทั้งนี้ จะให้แต่ละห้องสอบ กำหนดให้กรรมการคุมสอบ 2 คน คนแรกคุมหน้าห้อง คนที่สอง คุมหลังห้อง จากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ ทำให้บางครั้งกรรมการคุมสอบอาจยืนอยู่ในจุดเดียวกัน จึงทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง และกำหนดพื้นที่การจัดโต๊ะสอบให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะแต่ละห้องกำหนดให้สอบห้องละ 30 คน ส่วนโต๊ะเก้าอี้ที่เหลือ ขอให้ย้ายไปวางไว้นอกห้องเรียน เนื่องจากที่ผ่านมาห้องสอบบางแห่งกองโต๊ะที่ไม่ใช้สอบไว้กลางห้อง ทำให้พื้นที่การวางโต๊ะสอบสำหรับ 30 คน ไม่เพียงพอ บางห้องโต๊ะวางชิดเกินไป อย่างไรก็ตาม การกำหนดมาตรการดังกล่าวเชื่อว่าทำให้การสอบมีความโปร่งใสมากขึ้น

ที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2555

    เรื่อง :
    เข้าชม : 1168
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155