ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
บทเรียนเคมี
ตารางธาตุ
ศัพท์เคมี
แบบฝึกหัดเคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกเคมี | คำศัพท์เคมี

คำศัพท์เคมี
   

Liquid Crystal Display (LCD)
 
Pronunciation : liq·uid - crys·tal - dis·play (lĭk'wĭd - krĭs'təl - dĭ-splā')   

คำแปล : จอภาพผลึกเหลว

คำอธิบาย : หน้าปัดหรือจอภาพแบบบางที่สร้างจากผลึกเหลว ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย ใช้ทำจอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข และนาฬิกาดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยชั้นของผลึกเหลว และวัสดุที่ทำให้แสงเปลี่ยนเป็นแสงโพลาไรส์ เมื่อเรากดปุ่มจะเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรปรากฏขึ้นเพราะเครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่ผลึกเหลว ทำให้การเรียงตัวของโมเลกุลในผลึกเหลวเปลี่ยนไป แสงโพลาไรส์จึงไม่สามารถผ่านวัสดุโพลาไรส์ได้ จึงเกิดเป็นภาพสีคล้ำๆ ของตัวเลขหรือตัวอักษรบนจอภาพ

ที่มาข้อมูล : http://www.answers.com
จำนวนคนอ่าน 767 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved